Хөрөнгө оруулалт

МУИС-ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН форумаар “МУИС КАМПУС” төслийг танилцууллаа

Монголын ууган их сургууль МУИС  байгуулагдаж, үндэсний дээд боловсролтой мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлсний 75 жилийн ой ...

“МУИС-ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ФОРУМ” болно

МУИС-ийн 75 жилийн ойн үндсэн үйл ажиллагааны нэг болох “МУИС-ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ФОРУМ” 2017 оны 10 дугаар ...