Ажлын байр

Нийтэлсэн огноо Ажлын байрны нэр Дуусах огноо Шалгалтын дүн

МУИС: Эрдэм шинжилгээний лабораторийн менежмент, хөрөнгө оруулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авна

- -

Химийн тэнхимд лаборантын сонгон шалгаруулалтад урьж байна

- -

МУИС: Тэнхмийн туслах ажилтны сонгон шалгаруулалтад урьж байна

- -

МУИС-ийн дэлгүүрт ажиллах оюутныг шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Номын санд үндсэн оронд тоонд 2 номын санч, түр орон тоонд 1 номын санч шалгаруулж авна

- -

МУИС: Шинэ багшийн сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

- -

МУИС: Лаборантын сонгон шалгаруулалтад урьж байна

- -

МУИС: Оюутны албанд мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авна

- -

ШУС: Байгалийн ухааны салбарын Биологийн тэнхимд лаборантын сонгон шалгаруулалтанд урьж байна

- -

Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхимийн сүлжээний лабораторид лаборант/орон тоо-2/-ын сонгон шалгаруулалтанд урьж байна

- -