Ажлын байр

Нийтэлсэн огноо Ажлын байрны нэр Дуусах огноо Шалгалтын дүн

МУИС-ийн Бизнес консалтинг төвд МЭРГЭЖИЛТЭН сонгон шалгаруулж авна

- -

АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

- -

АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

- -

МУИС-д Хөрөнгийн нягтлан бодогч шалгаруулж авна

- -

Байгаль-Эх лицей ахлах сургуульд ХИЧЭЭЛ ЗОХИЦУУЛАГЧ сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Хангамж үйлчилгээний газарт ТЕХНИКЧ сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Хангамж, үйлчилгээний газарт ЭМНЭЛГИЙН ЭРХЛЭГЧ сонгон шалгаруулж авна

- -

Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургуулийн Хэрэглээний математикийн тэнхимийн туслах ажилтан сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС: Хэвлэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтний сонгон шалгаруулалтад урьж байна

- -

МУИС Байгаль-эх лицей ахлах сургуульд химийн үндсэн багш сонгон шалгаруулж авна

- -