Ажлын байр

Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхимийн сүлжээний лабораторид лаборант/орон тоо-2/-ын сонгон шалгаруулалтанд урьж байна

МУИС: Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхимийн сүлжээний лабораторид лаборант/орон тоо-2/-ын сонгон шалгаруулалтанд урьж байна. Ажлын байранд тавигдах ...

МУИС: Геологи, геофизикийн тэнхимд туслах ажилтны сонгон шалгаруулалтанд урьж байна

Ажлын байрны нэр: Шинжлэх ухааны сургуулийн Байгалийн ухааны салбарын Геологи, геофизикийн тэнхмийн туслах ажилтан Ажлын ...

МУИС: Экологийн боловсролын төвийн мэргэжилтэн сонгон шалгаруулалтанд урьж байна

Ажлын байрны нэр: Экологийн боловсролын төвийн мэргэжилтэн /Түр/ Ажлын байрны үндсэн үүрэг, зорилт: Экологийн боловсрол олгох ...

МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургуулийн Улс төр судлалын тэнхимд шинээр багш шалгаруулж авна

МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургуулийн Улс төр судлалын тэнхимд шинээр багш шалгаруулж авна. Ажлын байранд тавигдах ...

Монгол-Японы Хүний нөөцийн хөгжлийн төвд түр орон тоонд “Нягтлан бодогч” шалгаруулж авна

МУИС-ийн Монгол-Японы Хүний нөөцийн хөгжлийн төвд түр орон тоонд “Нягтлан бодогч” шалгаруулж авна. Ажлын байранд ...

МУИС-ийн Биеийн тамирын тэнхимд туслах ажилтан сонгон шалгаруулж авна

МУИС-ийн Биеийн тамирын тэнхимд туслах ажилтан сонгон шалгаруулж авна. Ажлын байрны зорилго: Багшийн хичээлд шаардлагатай ...

МУИС-ийн “МУИС пресс” төвд захирал сонгон шалгаруулж авна

МУИС-ийн “МУИС пресс” төвд захирал сонгон шалгаруулж авна. Ажлын байранд тавигдах нийтлэг шаардлага: Хариуцлагатай, хувийн ...

МУИС СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

Электроник автоматжуулалтын мэргэжилтэн МУИС-ийн Мэдээлэл технологийн албанд “Электроник автоматжуулалтын мэргэжилтэн” шалгаруулж авна. Ажлын байранд тавигдах ...

МУИС дараах ажлын байруудад сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

Хичээлийн байрны зохион байгуулагч шалгаруулж авна МУИС-ийн Хангамж, үйлчилгээний албанд “Хичээлийн байрны зохион байгуулагч” шалгаруулж ...