Ажлын байр

Нийтэлсэн огноо Ажлын байрны нэр Дуусах огноо Шалгалтын дүн

МУИС-ийн ХШУИС-ийн Хими, биологийн инженерчлэлийн тэнхимд түр орон тоонд лаборант сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн газарт хуулийн мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн ОУХНУС-д тэнхимийн туслах ажилтан шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн харьяа Эдийн засгийн хүрээлэнгийн захирлын сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

- -

МУИС-ийн Номын санд номын санч шалгаруулж авна

- -

МУИС-д дараах ажлын байруудад ажилтан шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Антропологи, археологийн тэнхимд тэнхимийн туслах ажилтан шалгаруулж авна

- -

Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад урьж байна

- -

МУИС-ийн БАГШ-ийн сонгон шалгаруулалтад урьж байна

- -

МУИС-д дараах ажлын байруудад ажилтан шалгаруулж авна

- -