Ажлын байр

Нийтэлсэн огноо Ажлын байрны нэр Дуусах огноо Шалгалтын дүн

МУИС: Геологи, геофизикийн тэнхимд туслах ажилтны сонгон шалгаруулалтанд урьж байна

- -

МУИС: Экологийн боловсролын төвийн мэргэжилтэн сонгон шалгаруулалтанд урьж байна

- -

МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургуулийн Улс төр судлалын тэнхимд шинээр багш шалгаруулж авна

- -

Монгол-Японы Хүний нөөцийн хөгжлийн төвд түр орон тоонд “Нягтлан бодогч” шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Биеийн тамирын тэнхимд туслах ажилтан сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн “МУИС пресс” төвд захирал сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

- -

МУИС дараах ажлын байруудад сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

- -

Төгсөгчдийг ажлын байранд урьж байна

- -

МУИС: Дотоод хамтын ажиллагаа, олон нийттэй харилцах хэлтсийн сонгон шалгаруулалтад урьж байна

- -