Ажлын байр

Нийтэлсэн огноо Ажлын байрны нэр Дуусах огноо Шалгалтын дүн

Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургуулийн Хэрэглээний математикийн тэнхимийн туслах ажилтан сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС: Хэвлэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтний сонгон шалгаруулалтад урьж байна

- -

МУИС Байгаль-эх лицей ахлах сургуульд химийн үндсэн багш сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС: Хэрэглээний математикийн багш сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС Сургалтын нэгдсэн газар мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авна

- -

Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхимийн туслах ажилтан сонгон шалгаруулж авна

- -

Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхимийн туслах ажилтан сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС Байгаль-эх лицей ахлах сургуульд химийн үндсэн багш сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС: Шинэ багшийн сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

- -

МУИС: Нягтлан бодогч, эдийн засагч, хөгжил, төлөвлөлт хариуцсан эдийн засагч сонгон шалгаруулж авна

- -