Нүүр / БСА, Зарлал / МУИС-ийн орой ,эчнээ ангид элсэгчдээс авах шалгалтын хуваарь

МУИС-ийн орой ,эчнээ ангид элсэгчдээс авах шалгалтын хуваарь

Share Button

Бүрэлдэхүүн сургууль

Мэргэжил

Сургалтын хэлбэр

Шалгалт авах өдөр

Цаг

Шалгалтын байр

Лавлах утас

ЭЗС

Нягтлан бодох бүртгэл

Орой

2011-9-26

 

13.00

Хичээлийн IY, V байрны лекцийн заал,

№206

№306

77307730-4113

 

350277

Эчнээ

Санхүүгийн менежмент

Орой

Маркетинг

Орой

Гааль, гадаад худалдааны удирдлага

Орой

эчнээ

Эдийн засаг, статистик

Эчнээ

Хүн ам зүй

эчнээ

ГГС

Геологи

Орой

2011-9-26

 

16.00

Хичээлийн YII байр

№211

77307730-6102

ГХСС

Англи хэлний багш

Орой

2011-9-26

 

16.00

Хичээлийн II байр №448

77307730-2703

 

  • Шалгалтанд ирэхдээ: Иргэний үнэмлэх, Бүртгэлийн үед олгосон  хуудастай ирнэ.
  • Улс төр судлал /эчнээ/, Түүх –архив /орой, эчнээ/, Аялал жуулчлалын менежмент/орой/ мэргэжлүүдийн хувьд бүртгүүлсэн хүний тооноос /анги дүүргэлтийн байдал/ хамааран  элсэлтийн шалгалтын товыг жич зарлана.

Бакалаврын сургалтын алба

Copyright © 2009 МУИС. All rights reserved.