“Судалгаа, шинжилгээний ажлын зөвлөмж” ном хэвлэгдэн гарлаа

Share Button

 

Профессор, доктор Ж. Октябрийн бичсэн “Судалгаа, шинжилгээний ажлын зөвлөмж” ном хэвлэгдэн гарлаа. Энэхүү номонд судалгаа шинжилгээний ажлын үе шат, судалгааны арга,  магистрын дипломын ажил, докторын диссертаци, хураангуй, тодорхойлолт, эрдэм шинжилгээний илтгэл, өгүүлэл бичих талаар монгол, орос, англи хэлээр бэлтгэсэн тодорхой жишээнд тулгуурлан тайлбарласан нь магистрант, докторантуудад чухал гарын авлага болох юм. Мөн тус номонд шинжлэх ухааны зарим нэрийн товч тайлбар, толь бичгийг оруулсан байна.