Хичээлийн байрны зохион байгуулагчийн ажлын байранд шалгалт өгсөн хүмүүсийн онооны жагсаалт

Share Button

Хичээлийн байрны зохион байгуулагчийн ажлын байранд шалгалт өгсөн хүмүүсийн онооны жагсаалт /кодоор/

Page9

Нийт 28 хүн бүртгүүлснээс 24 хүн шалгалтад орсон.  Эхний 5 байранд багтсан код бүхий хүмүүс дараагийн шатны шалгалтад орох эрхтэй бөгөөд товыг утсаар мэдэгдэх болно.