Байгалийн ухааны салбарын бүх түвшний суралцагсдын дунд ЭШ-ний хурал боллоо

Share Button

МУИС, ШУС-ийн Байгалийн ухааны салбарын магистрант, докторантуудын эрдэм шинжилгээний нэгдсэн хурал 2015 оны тавдугаар сарын 15-ны өдөр болж шилдэг судалгааны илтгэлүүд тодорч, үнэлэгдлээ. Комиссын бүрэлдэхүүнд 

  1. Доктор (PhD)             Н. Амгалан (Дарга)               /Химийн тэнхим/
  2. Доктор (PhD)             Д. Нарангарвуу (н.б.д)         /Биологийн тэнхим/
  3. Доктор (PhD)             Н. Төвжаргал                         /Физикийн тэнхим/
  4. Доктор (PhD)             Б. Баяржаргал                        /Математикийн тэнхим/
  5. Магистр (M.Sc)         Х. Уламбадрах                       /Геологи, геофизикийн тэнхим/
  6. Доктор (PhD)             Д. Амартүвшин              /Газарзүйн тэнхим/ нар ажиллаж дараах сэдэв бүхий илтгэлүүдийг шалгаруулсан байна.Screenshot 2015-05-19 16.31.23

Хуралд геологи-геофизик, газарзүй, физик, хими, биологийн тэнхимийн салбар хурлаас шалгарч эхний 3 байр эзэлжээ. Нийт 12 магистрант, 2 докторант илтгэлээ хэлэлцүүлснээс доорх нэр бүхий магистрантууд эхний байруудад шалгарч БУС-ын захиргаанаас өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнууллаа. Screenshot 2015-05-19 16.27.39

Маргааш нь буюу 2015 оны тавдугаар сарын 16-ны өдөр БУС-ын бакалаврын оюутны эрдэм шинжилгээний нэгдсэн хурлыг хичээлийн 1-р байрны 320 тоот танхимд зохион байгуулсан байна. 

Энэ түвшинд нийт 16 илтгэл хэлэлцүүлснээс дараах байдлаар байр эзэлжээ.Screenshot 2015-05-19 16.32.03