“Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал” мэргэжлийн хөтөлбөр сурталчлах өдөрлөг болно

Share Button

GIS2016МУИС, газарзүйн салбарын 60 жилийн ой, Олон улсын Газарзүйн мэдээллийн систем “GIS day” -ийн 30 дахь өдөр, Информатикийн салбарын 40 жилийн ойд зориулан “Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал” мэргэжлийн хөтөлбөр сурталчлах өдөрлөг зохион байгуулж байна.

Хэзээ:          2016 оны 11 дүгээр сарын 16

Хаана:          МУИС-ийн хичээлийн 7-р байр

Зохион байгуулагчид :

МУИС, ШУС, Газарзүйн тэнхим

ГМС-ЗТС-ийн сургалтын лаборатори

Монголын геомэдээлэлзүй судлаачдын холбоо

 

2016_gisday[435]