МЭРГЭЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРӨӨ СОНГОХ ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД

Share Button

Мэргэжлийн хөтөлбөр сурталчлах өдөрлөг 12 сарын 1-25-ны өдрүүдэд бүрэлдэхүүн сургуулиуд дээр болно.Энэхүү өдөрлөгт оролцсоноор оюутан мэргэжил сонгох чиг баримжаа олох, сонголтоо хүсэл зорилго, чадвартаа нийцүүлэн ухамсартай, мэдээлэлтэй хийх мөн тухайн хөтөлбөрийг сонгосноор олж авах мэдлэг, ур чадварын талаар мэдээллийг авах боломжтой.

15178149_10207641775705692_6914411357247703066_n

Сургалтын нэгдсэн алба, Оюутны алба