2016-2017 оны хичээлийн жилийн Бакалаврын түвшний оюутны мэргэжлийн хөтөлбөр сонгох хяналтын тоо батлагдлаа

Share Button

Татах (PDF, 1.61MB)