Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

Захиргааны зөвлөлийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн хурлын шийдвэр

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ:

  1. МУИС-ийг “Сүхбаатарын одон”-д тодорхойлох тухай.
  2. Тайландын “NIDA” Их сургуультай хамтран ажиллах тухай танилцуулга.
  3. МУИС-ийн 2017-2018 оны хичээлийн жилийн зорилтыг тодорхойлох тухай

  ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

  1. МУИС-ийг “Сүхбаатарын одон”-д нэр дэвшүүлэх саналыг Захиргааны зөвлөлийн гишүүд бүрэн дэмжив.
  2. Тайландын “NIDA” Их сургуультай санамж бичиг байгуулж, хамтран ажиллахаар тогтов.
  3. МУИС-ийн 2017-2018 оны хичээлийн жилийг “Багшийн хөгжлийг дэмжих” жил болгон зарласан Захиргааны санаачлагын хүрээнд багшийн хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулж ажиллахаар шийдвэрлэлээ.

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЛБА