МУИС: Шинэ багшийн сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

Share Button
д/д Сургууль Тэнхим Мэргэжил Заах хичээл Тавигдах шаардлага
1 Бизнесийн сургууль Санхүү Санхүү

Үндсэн багш-1

 • Эрсдлийн удирдлага /ахисан түвшин/
 • Санхүүгийн шинжилгээ ба төлөвлөлт
 • Санхүүгийн эконометрикс
 • Санхүүгийн менежмент /ахисан түвшин/
 • Санхүүгийн зан төлөв
 • Эрдмийн зэрэг: Эдийн засаг болон бизнесийн удирдлагын чиглэлээр докторын зэрэг хамгаалсан /PhD/
 • Санхүүгийн чиглэлээр эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил хийх орчин үеийн судалгааны арга зүй эзэмшсэн байх
 • Санхүүгийн мэргэшсэн шинжээч /CFA, судлаач/
 • Англи хэлний TOEFL, IBT шалгалтын оноо 60-аас багагүй оноотой, IELTS 5.5 болон түүнээс дээш оноотой дүйцэхүйц мэдлэгтэй байх
2 Бизнесийн сургууль Санхүү Банк

Үндсэн багш-1

 • Банкны менежмент /ахисан түвшин/
 • Мөнгөний бодлого
 • Банкны бүртгэл, хяналт
 • Зээлийн шинжилгээ
 • Эрдмийн зэрэг: Эдийн засгийн болон бизнесийн удирдлагын чиглэлээр магистраас доошгүй эрдмийн зэрэг, цолтой
 • Санхүү, банкны чиглэлээр эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил хийх орчин үеийн судалгааны арга зүй эзэмшсэн байх
 • Англи хэлний TOEFL, IBT шалгалтын оноо 60-аас багагүй оноотой, IELTS 5.5 болон түүнээс дээш оноотой дүйцэхүйц мэдлэгтэй байх
3 Бизнесийн сургууль Санхүү Даатгал

Үндсэн багш-1

 • Эрсдлийн удирдлага 
 • Даатгалын менежмент
 • Магадлалын онол, актуар тооцоолол
 • Арилжааны даатгал
 • Эрдмийн зэрэг: Эдийн засаг болон бизнесийн удирдлагын чиглэлээр магистраас доошгүй эрдмийн зэрэг цолтой
 • Санхүүгийн чиглэлээр эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил хийн орчин үеийн судалгааны арга зүй эзэмшсэн байх
 • Даатгалын мэргэшсэн шинжээч /CII давуу тал болно/
 • Англи хэлний TOEFL, IBT шалгалтын оноо 60-аас багагүй оноотой, IELTS 5.5 болон түүнээс дээш оноотой дүйцэхүйц мэдлэгтэй байх
4 Бизнесийн сургууль Менежмент Бизнесийн удирдлага, Үйлдвэрлэлийн менежмент

1 багш

 • Үйлдвэрлэлийн менежмент
 • Технологийн менежмент
 • Үйлдвэрийн эдийн засаг, шинжилгээ
 • Үйл ажиллагааны менежмент
 • Чанарын менежмент
 • Эрдмийн зэрэг: Бизнесийн удирдлага Үйлдвэрлэлийн менежмент мэргэжлээр магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Үйлдвэрлэл эрхэлж буй байгууллагад үйлдвэрлэлийн менежерээр ажиллаж байсан туршлагатай, инженер технологийн мэргэжлээр их, дээд сургууль төгссөн бол давуу тал болно
5 Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхим Телехолбоо үндсэн багш-1,  түр-1
 • Дохио ба систем
 • Утасгүй холбоо
 • Холбооны систем
 • Тоон дохио боловсруулалт
 • Телехолбооны сүлжээ ба дохиолол
 • Оптик холбоо, холбооны системийн электроник
 • бусад
 • Холбооны технологи мэргэжлээр доктор  /үндсэн багш/ болон магистраас доошгүй зэрэгтэй /түр/
 • Төрөл бүрийн холбооны системийг FPGA, SDR флатформ дээр хэрэгжүүлэх чадвартай бөгөөд судалгаа хийж байсан туршлагатай бол давуу тал болно
6 Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхим Сэргээгдэх эрчим хүч

Түр-2

 • 1/-Салхины эрчим хүчний технологи
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний автоматжуулалт
 • Усан цахилгаан станцын технологи
 • Устөрөгч түлшний элементийн технологи
 • Эрчим хүчний тархмал систем
 • 2/-Сэргээгдэх эрчим хүчний менежмент, эдийн засгийн шинжилгээ
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний нөөц
 • Газрын гүний дулааны технологи
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний экологи, мониторинг
 • Био технологи
 • Мэргэжлийн чиглэлээр магистр болон түүнээс дээш зэрэг, цолтой
 • Заах хичээлийн чиглэлээр судалгаа хийх болон багшилж байсан бол давуу тал болно
7 Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээлэл, комьютерийн ухааны тэнхим Мэдээллийн технологи, программ хангамжийн инженерчлэл, компьютерийн ухаан

Үндсэн багш-1

Түр-1

 • Үндсэн багш
 • Мэдээллийн системийн үндэс
 • Программ хангамжийн инженерчлэл
 • Программ хангамжийн тестлэл
 • Өгөгдлийн сангийн үндэс
 • Мэдээллийн системийн удирдлага
 • Бизнесийн байгууллагын мэдээллийн систем
 • Төслийн менежмент

Түр

 • Өгөгдлийн сангийн програмчлал
 • Гар утасны програмчлал
 • Программ хангамжийн тестлэл
 • Өгөгдлийн сангийн үндэс
 • Мэдээллийн системийн удирдлага
 • Бизнесийн байгууллагын мэдээллийн систем
 • Төслийн менежмент
 • Мэдээллийн технологи, Программ хангамжийн инженерчлэл, Компьютерийн ухааны мэргэжлээр магистраас доошгүй зэрэгтэй байх
 • Мэргэжлийн чиглэлээр судалгаа хийж байсан, их дээд сургуульд багшилж байсан туршлагатай бол давуу тал болно
8 Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хими, биологийн инженерчлэлийн тэнхим Химийн инженерчлэл

Үндсэн багш-1

 • Химийн инженерийн лаборатори I
 • Химийн инженерийн лаборатори II
 • Ялгах, транспорт процессууд
 • Материал судлалын үндэс
 • Эрдэс материалын хими
 • Химийн инженерчлэл мэргэжлээр докторын зэрэгтэй
 • ОУ-ын эшлэлийн системд ордог мэргэжлийн сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлсэн
 • Гадаад улсад инженерийн докторын зэрэг /Dr.Eng/ хамгаалсан бол давуу тал болно
9 Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математикийн тэнхим Цаг уурч

1 багш

 • Синоптик цаг уур
 • Цаг агаарын прогноз
 • Сансрын цаг уур
 • Хий ба шингэний динамик
 • Нислэгийн цаг уур
 • Цаг уур, уур амьсгал
 • Бичил уур амьсгал
 • Ерөнхий уур амьсгал
 • Ерөнхий цаг уур
 • Синоптикийн мэдээний автоматжуулсан боловсруулалт
 • -Уур амьсгал судлал
 • Агаар мандлын ерөнхий орчил урсгал
 • Агаарын бохирдлын цаг уур
 • Уур амьсгалын динамик

 

 • Цаг уурын мэргэжлээр магистраас доошгүй зэрэгтэй
 • Дээрх хичээлүүдийг зааж байсан туршлагатай, лекц семинар, дадлагыг удирдаж заах чадвартай
 • Тоон прогноз, загварчлалын чиглэлээр судалгаа хийсэн туршлагатай бол давуу тал болно
10 Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математикийн тэнхим Хэрэглээний математик

1 багш

 • Олон хүчин зүйлийн статистик шинжилгээ
 • Математик статистик
 • Хэрэглээний функционал анализ
 • Комплекс хувьсагчтай функцын онол
 • Бодит анализ
 • Уг мэргэжлээр магистраас дээш зэрэгтэй
 • Дээрх хичээлүүдийг зааж байсан туршлагатай, лекц семинар, дадлагыг удирдаж заах чадвартай

 

11 Шинжлэх ухааны сургууль

 

Газарзүйн тэнхим Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт

1 багш

 

 • Монголын хот байгуулалтын түүх
 • Ландшафтын дизайн
 • Хот төлөвлөлтийн төсөл боловсруулалт
 • Төлөвлөлтийн зураг төсөл
 • Барилга, архитектур төлөвлөлтийн үндэс
 • Дэд бүтцийн төлөвлөлт
 • Хот төлөвлөлтийн үндэс
 • Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлтийн чиглэлээр бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Шинжлэх ухааны магистрын зэрэгтэй
 • Мэргэжлийн байгууллагад 3 жил ажилласан туршлагатай

Бүрдүүлэх материал

 • Төрийн албан хаагчийн зураг бүхий анкет
 • Боловсролын зэргийн диплом, бусад үнэмлэх, сертификатын хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил байдлын тодорхойлолт
 • Халдварт өвчингүй мөн сэтгэцийн өөрчлөлтгүй болох тухай эмчийн магадлагаа

2017 оны 09 дүгээр сарын 11-ны өдрөөс 09 дүгээр сарын 15-ний өдрүүдэд 09.00-12.00 цаг хүртэл МУИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 210 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

 Утас: 75754400-1132

МУИС-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн алба