Нүүр / БСА, Зарлал / Монгол улсын их сургууль багш сонгон шалгаруулж авна

Монгол улсын их сургууль багш сонгон шалгаруулж авна

Share Button

Ажлын байранд тавигдах нийтлэг шаардлага:

  • Эрдмийн зэрэг:  Мэргэжлийн чиглэлээр магистраас доошгүй зэрэгтэй байх.
  • Гадаад хэлний бэлтгэл: Түгээмэл гадаад хэлээр мэргэжлийн түвшинд унших, бичих, ярих чадвартай байх /Олон улсын хэмжээнд нийтлэг хэрэглэгддэг түвшин тогтоох шалгалтын (TOEFL, IELTS зэрэг) 60 ба түүнээс дээш хувийн оноотой бол гадаад хэлний шалгалтаа шууд тооцуулж болно/.
  • Компьютерийн нийтлэг хэрэглээний програмууд дээр ажилладаг байх.
  • Багшийн ёс зүйг эрхэмлэдэг байх.
  • Багаар ажиллах чадвартай, харилцааны соёлтой байх.

ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУРГУУЛЬ
Багш авах мэргэжил Багшийн заах хичээл, ажлын байранд тавигдах 

тусгай шаардлага

Орон              тоо
1 Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим
Санхүүгийн бүртгэл Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс; Санхүүгийн бүртгэл; Санхүүгийн ахисан түвшний бүртгэл; Санхүүгийн бүртгэлийн үндэс (Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэй байх)

3

2 Эдийн засаг, статистикийн тэнхим
Бизнес, эдийн засгийн статистик Бизнесийн статистик хичээлийн семинар 

(Эдийн засаг, статистикийн чиглэлээр эрдэм шинжилгээний ажил хийдэг байх, 2-оос доошгүй жилийн ажлын туршлагатай байх)

1

3 Эдийн засгийн мэдээлэл-загварчлалын тэнхим
Мэдээллийн технологи, мэдээллийн бааз, програм хангамж Мэдээллийн технологи, мэдээллийн бааз; Мэдээллийн системийн үндэс; Алгоритм, програмчлалын үндэс; Програмчлалын хэл; Хэрэглээний программууд  

1

 

4 Маркетинг, олон улсын худалдааны тэнхим
Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага Гаалийн мэргэжлийн удиртгал; Бараа судлал-гаалийн экспертиз; Гаалийн бодлогын уламжлал, шинэчлэл; Гаалийн зөрчил, хэрэг бүрдэлт; Гаалийн үнэ, үнэлгээ; Гаалийн бүрдүүлэлт; Гаалийн бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт  

1

Маркетинг Маркетингийн үндэс; Үйлчилгээний маркетинг; Худалдаа ба логистик; Идэвхжүүлэлтийн менежмент (Мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх)

1

МОНГОЛ ХЭЛ СОЁЛЫН СУРГУУЛЬ
5 Монгол хэл шинжлэлийн  тэнхим
Хэл шинжлэл 

 

 

 

Аман зохиол, Утга зохиол судлаач

 

Монгол хэлний бүтээвэр судлал,  Монгол хэлний өгүүлбэр судлал,  Монгол хэлний утга судлал (Докторын зэрэгтэй, их дээд сургуульд 3-аас доошгүй жил мэргэжлээрээ багшилсан, эрдэм шинжилгээний бүтээл тогтмол хэвлүүлж ирсэн байх) 

 

 

Монгол ардын билэг зүй, Дорно дахины утга зохиол, Соёл иргэншил судлал
Дээрх сэдвийн дагуу эрдэм шинжилгээний төсөл хийж гүйцэтгэсэн туршлага, чадвартай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ
6 Холбооны технологийн тэнхим
Компьютерийн сүлжээ Компьютерийн WAN сүлжээ; WIMAX сүлжээ; Компьютерийн сүлжээний аюулгүй байдал; Компьютерийн утасгүй сүлжээ

1

Холбооны технологи Мультмедиа холбоо; VоIP технологи; Утасгүй холбоо; Хөдөлгөөнт холбоо; Теле-холбооны сүлжээ ба дохиолол; Тоон ба IP телевиз; Фотоник төхөөрөмж ба сүлжээ

2

7 Компьютер, мэдээллийн технологийн тэнхим
Програм хангамж Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем (Тодорхой чиглэлээр судалгааны ажил хийдэг байх)

1

Програм хангамж Алгоритм Си; Математик програмчлал; Програмчлалын үндэс  (Тодорхой чиглэлээр судалгааны ажил хийдэг байх)

1

Програм хангамж Обьект хандлагат програмчлал; Програмчлалын хэл Си (Тодорхой чиглэлээр судалгааны ажил хийдэг байх)

1

Програм хангамж Вэб програмчлал, Виндоус програмчлал (Тодорхой чиглэлээр судалгааны ажил хийдэг байх)

1

8 Электроникийн тэнхим
Электроникийн инженер Удирдлагын систем;  Электроникийн үндэс; Электрон элемент; Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем  (Мэргэжлээрээ 2- оос доошгүй жил ажилласан, багшлах дадлага туршлагатай байх)

1

Электроникийн инженер Цахилгаан ба электрон хэлхээ; Цахилгаан хэлхээ; Электрон хэлхээ; Тоон холбоо; (Мэргэжлээрээ 2- оос доошгүй жил ажилласан, багшлах дадлага туршлагатай байх)

1

ХИМИ, ХИМИ ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН СУРГУУЛЬ
9 Хими технологийн тэнхим
Химийн математик, химийн  програмчлал Химийн математик; Химийн програмчлал; (Математик, физик, химийн сайн боловсролтой, химич эсвэл физикч мэргэжилтэй байх)

1

ГАЗАРЗҮЙ, ГЕОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ
10 Ашигт малтмалын тэнхим
Ашигт малтмалын ордын геологи, эрэл хайгуул Ашигт малтмалын геологи; Ашигт малтмалын ордын эрэл, хайгуул; Ашигт малтмалын ордын үйлдвэрийн төрөл; Монголын  ашигт малтмал

1

Газрын тос, байгалийн хийн геологи, эрэл хайгуул Монголын газрын тосны орд сав газрууд; Газрын тос байгалийн хийн геологи; Газрын тос байгалийн хийн эрэл хайгуул

1

Геологи, хайгуулын эдийн засаг, төлөвлөлт Геологи хайгуулын ажлын эдийн засаг, менежмент; Геологи хайгуулын ажлын төсөл, төсөв

1

Уурхайн геологи, ашиглалтын технологи Уурхайн геологи; Уурхайн ашиглалтын технологи арга зүй

1

Геотехник, инженер геологи Геотехникийн үндэс, Геотехник, Хотын геологи

1

11 Цаг уур, ус судлалын тэнхим
Ус судлал Ус хэмжил, кадастр; Голын гидравлик; Усны барилга байгууламж; Урсгалын динамик; Ерөнхий ус судлал; Ус судлалын инженерийн тооцоо

1

12 Хот төлөвлөлт, Газар зохион байгуулалтын тэнхим
Хот төлөвлөлт Хот төлөвлөлт; Хотын дизайн; Бүс нутаг төлөвлөлт

1

Геодези Геодезийн үндэс; Геодези; Дээд геодези

1

13 Геоэкологи, орчин судлалын тэнхим
Хөрс судлал Хөрсний газарзүй; Хөрсний мониторинг; Хөрсний экологи

1

Газарзүйн тэнхим
Газарзүйн мэдээллийн системийн багш Газарзүйн мэдээллийн систем; Байгалийн нөөцийн мэдээллийн систем; Орон зайн мэдээллийн дэд бүтэц

1

БИОЛОГИ, БИОТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ
14 Биофизик, биоинформатикийн тэнхим
Биологи, байгаль шинжлэл Сургалтын материал техник хэрэгсэл , Биологийн лаборатори , Байгал шинжлэлийн дидактик, Байгал шинжлэлийн лаборатори, Байгал шинжлэлийн түүх (Байгалийн шинжлэл, биофизикийн чиглэлээр судалгааны ажлын туршлагатай байх)

1

МАТЕМАТИК КОМПЬЮТЕРИЙН СУРГУУЛЬ
15 Математик загварчлалын тэнхим
Математик Эдийн засгийн өсөлтийн математик загварууд; Ерөнхий тэнцвэрийн онол (Математик загварчлал, эдийн засгийн математик аргуудын чиглэлээр мэргэшсэн, судалгаа шинжилгээний ажлын тодорхой туршлага, үр дүнтэй байх, докторын зэрэгтэй бол сайн)

1

16 Хэрэглээний математикийн тэнхим
Хэрэглээний математик Математик загварчлал; Ус судлалын математик арга ба загварчлал; Уур амьсгалын математик арга загварчлал; Газарзүйн математик үндэс; Геологийн судалгааны математик аргууд

1

ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛЬ
17 Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим
Эрх зүйн хэрэглээ, Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй Криминологи; Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ; Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй (Эрүүгийн эрх зүйн чиглэлээр практик дадлага эзэмшсэн, 2- оос доошгүй жил тухайн чиглэлээр ажилласан байх)  

 

1

ОРХОН СУРГУУЛЬ
18 Санхүү, эдийн засгийн тэнхим
Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага Гаалийн мэргэжлийн удирдлага; Бараа судлал ба гаалийн экспиртиз; Гаалийн хяналт шалгалт, зөрчил; Гаалийн үнэ үнэлгээ бүрдэлт

1

Магадлалын онол, математик статистик Бизнесийн статистик; Магадлалын онол, математик статистик

1

Эдийн засгийн онол Микро эдийн засгийн онол; Макро эдийн засгийн онол; Эконометрикс

1

Банкны эдийн засаг Банкны менежмент; Банкны маркетинг; Банкны хяналт, шалгалт

1

Даатгалын эдийн засаг Даатгалын үндэс; Даатгалын менежмент; Даатгалын актуар тооцоолол; Нийгмийн даатгал

1

19 Гадаад хэлний тэнхим
Солонгос хэлний багш Солонгос хэлний ярих, сонсох; Солонгос хэлний унших, бичих; Солонгос хэлний хэл зүй; Солонгос хэлний орчуулга;

1

20 Менежментийн тэнхим
Уул уурхайн менежмент Уул уурхайн технологийн үндэс; Геологи минерологийн үндэс; Уурхайн зургийн автоматжуулалт; Уулын тээврийн төхөөрөмж; Уурхайн аюулгүй ажиллагаа; Уул уурхайн хөдөлмөр зохион байгуулалт; Далд уурхайн төсөл; Ил уурхайн төсөл; Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн санхүү эдийн засгийн шинжилгээ; Уул уурхайн ашиглалт, технологи; Уул уурхайн менежмент; Эрдсийн үйлдвэрлэлийн бүтээгдхүүний чанарын менежмент; Ашигт малтмал боловсруулалт; Уулын ажлын оновчлол;

1

Маркетинг Маркетингийн үндэс; Маркетингийн удирдлага; Маркетингийн мэдээллийн систем; Маркетингийн судалгаа; Үйлчилгээний маркетинг; Байгууллагын маркетинг; ОЛон улсын маркетинг; Интернет маркетинг; Маркетингийн удирдлагын орчин үеийн асуудлууд; Банкны маркетинг

1

21 Мэдээлэл технологийн төв
Мэдээлэлзүй Мэдээллийн системийн үндэс; Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем; Бизнесийн мэдээллийн систем; Менежментийн мэдээллийн систем

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мөн Гадаад Хэл Соёлын Сургуулийн Их Британи-Америк судлалын  тэнхимд Англи хэлний багш сонгон шалгаруулна. Тавигдах шаардлага : Үгийн сан; Унших бичих дадал; Заах арга зүй; Англи, Америкийн уран зохиол
(Англи болон Америк орон судлалын чиглэлээр судалгааны ажил хийдэг байх)
Орон тоо: 2

Эдгээр мэргэжлийн багшаас гадна Мэдээллийн технологийн сургуулийн Компьютер мэдээллийн технологийн тэнхимд програм хангамжийн  мэргэжилтэй системийн шинжилгээ зохиомж; алгоритм Си хэл хичээлийн лабораторийн хичээл заах чадвартай Сургалтын инженер, электроникийн тэнхимд электроникийн инженер мэргэжилтэй электроникийн үндэс, цахилгаан хэлхээ хичээлүүдийн лабораторийн хичээл заах чадвартай хоёр Сургалтын инженер, Холбооны технологийн тэнхимд Мультмедиа холбоо; VоIP технологи; Утасгүй холбоо; Хөдөлгөөнт холбоо; Теле-холбооны сүлжээ ба дохиолол; Тоон ба IP телевиз; Фотоник төхөөрөмж ба сүлжээ болон Компьютерийн WAN сүлжээ; WIMAX сүлжээ; Компьютерийн сүлжээний аюулгүй байдал; Компьютерийн утасгүй сүлжээ хичээлүүдийн лабораторийн хичээл заах  хоёр Сургалтын инженер шалгаруулж авна.

 

Бүртгэл, бүрдүүлэх материал:

Багшийн сонгон шалгаруулалтанд орох хүсэлтэй хүмүүс МУИС-ийн http://burtgel.num.edu.mn хаягаар 2012 оны 7 дугаар сарын 19-аас 8 дугаар сарын 22-ний өдрүүдэд цахим хэлбэрээр бүртгүүлж, холбогдох мэдээллийг авна.

Бүртгүүлэхдээ төрийн албан хаагчийн биеийн байцаалтыг зааврын дагуу бүрэн бөглөж, дараах бичиг баримтуудыг цахим хэлбэрээр хавсаргана. Үүнд:

-       Доктор, магистр, бакалаврын зэргийн диплом, тэдгээрийн  хавсралт

-       Иргэний үнэмлэх

-       Ажил байдлын тодорхойлолт

-       Цээж зураг  (сүүлийн 6 сард авахуулсан, 3×4 хэмжээтэй)

-       Гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүй тухай цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт

-       Банкны цахим төлбөрийн системээр шалгалтын хураамж төлнө (Голомт банк, Төрийн банк, Хас банк, Капитрон банкны төгрөгийн цахим гүйлгээ хийдэг, өөрийн эзэмшдэг эсвэл өөр эзэмшигчийн (эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр) картаар төлбөр хийх боломжтой. Мөн Худалдаа хөгжлийн банк, ХААН банкнаас бусад банкны олон улсын эрхтэй картаар төлбөр хийж болно).

Багшийн сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн хүмүүс дээрх бичиг баримтуудыг эх хувиар нь шалгуулна.

Мэргэжлийн  болон Гадаад хэл, Мэдээллийн технологийн шалгалтыг  2012 оны 8 дугаар сарын 23-нээс 29-ний өдрүүдэд зохион байгуулж авна.

МУИС-ИЙН БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН АЛБА

Харилцах утас: 318161, 77307730 (1124, 1125)

 

Copyright © 2009 МУИС. All rights reserved.