Монгол Улсын Их Сургуульд  магистрант, докторантаар суралцахыг урьж байна
МУИС-ийн 2013-2014 оны хичээлийн жилийн 2-р улирлын магистр, докторын сургалтын элсэлтийн бүртгэл 2013 оны 11 сарын 27-оос 2014 оны 01 сарын 02-ний өдрүүдэд http://burtgel.num.edu.mn  хаягаар зөвхөн цахим хэлбэрээр явагдана. Элсэлтийн шалгалтыг 01-р сарын 06-наас авах ба хуваарийг http://burtgel.num.edu.mn  мөн   http://graduate.num.edu.mn   цахим хуудасаар зарлана. Элсэлтийн бүртгэл, шалгалтын хураамж 10.000₮ төгрөгийг цахим хэлбэрээр төлнө. Та цахим хэлбэрээр төлбөр хийхдээ төгрөгийн цахим гүйлгээ хийдэг карттай байх шаардлагатай ба Төрийн банк,  Голомт банкны нэгээс цахим гүйлгээ хийх эрх бүхий PIN кодыг авсан байхыг сануулъя. Төлбөр төлсөн тохиолдолд таны бүртгэл баталгаажиж  элсэлтийн шалгалтанд орох эрхтэй болно. Цахим хэлбэрээр бүртгүүлэхийн өмнө дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканнердаж файл хэлбэрээр бэлтгэсэн байна. Үүнд: Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг, хуулбарын (ар, өвөр тал нэг нүүрэнд) хамт Магистрын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь бакалаврын диплом, хавсралтын хамт /PDF файлаар/ Докторын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь бакалаврын диплом, хавсралт мөн магистрын  диплом, хавсралтын хамт /PDF файлаар/ Цээж зураг (сүүлийн 3 сард авахуулсан, 3×4 хэмжээтэй байх) Та цахим бүртгэлд эхний бүртгэл хийгдсэний дараа Таны бүртгэлийн дугаар гарч ирэх бөгөөд түүнийг тэмдэглэн авч шалгалтанд орохдоо тухайн бүртгэлийн дугаараар бүртгүүлэхийг анхааруулъя. Шалгалтын тухай болон бусад мэдээлэл, элсэлт авах мэргэжлийн чиглэлүүдийг  http://burtgel.num.edu.mn  мөн   http://graduate.num.edu.mn   цахим хуудаснаас авч болно. МУИС, Төгсөлтийн Дараах Сургууль Утас:  7730-7730-1162, 1121 МУИС-ийн Магистр, Докторын сургалтын 2013-2014 оны хичээлийн жилд элсэлт авч сургалт явуулах мэргэжлийн чиглэл: МАТЕМАТИК КОМПЬЮТЕРИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: Магистрант: Алгебр, тооны онол; Геометр; Математик; Хэрэглээний математик; Математик анализ; Эдийн засаг-математик загварчлал; Мэдээллийн систем; Багш, математикийн; Статистик, хэрэглээний;  Компьютер программ хангамж Докторант: Алгебр, тооны онол; Геометр; Магадлалын онол; Математик анализ; Математик, хэрэглээний; Компьютерийн ухаан; Багш, математикийн.   МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: Магистрант: Мэдээллийн технологи; Электроник автоматик; Компьютерийн сүлжээ; Менежмент, мэдээллийн технологийн;  Мультмедиа холбооны технологи. Докторант:  Мэдээллийн технологи; Электроник автоматик;  Компьютерийн сүлжээ   ФИЗИК ЭЛЕКТРОНИКИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: Магистрант:  Физик;  Геофизик;  Физик- электроник;  Хэрэглээний геофизик;  Сэргээгдэх эрчим хүч; Зайнаас тандан судлал ба газарзүйн мэдээллийн  систем, Цөмийн технологи; Багш, физикийн; Докторант:  Физик;  Геофизик; Цөмийн технологи;  Хэрэглээний геофизик;  Сэргээгдэх эрчим хүч; Зайнаас тандан судлал ба газарзүйн мэдээллийн  систем   ХИМИ,  ХИМИ ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: Магистрант:   Хими;  Эрдэс материалын хими;  Хими технологи;  Нефтийн хими;  Хүнсний хими; Байгалийн нэгдлийн хими; Нүүрсний хими;  Хүрээлэн буй орчны хими; Багш, химийн;  Нано шинжлэх ухаан Докторант:  Эрдэс материалын хими;  Хими, Хими технологи;  Нефтийн хими;  Хүнсний хими; Байгалийн нэгдлийн хими; Нүүрсний хими;  Хүрээлэн буй орчны хими   БИОЛОГИ,  БИОТЕХНОЛОГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: Магистрант:  Биохими;  Микробиологи; Биопроцессийн инженер; Биохимийн инженер; Амьтан судлал; Ургамал судлал; Биоорганик хими;  Молекул биологи, генетик;  Ой судлал; Экологи, байгаль хамгаалал; Биофизик; Биоинформатик; Докторант:  Биохими;  Микробиологи; Амьтан судлал; Ургамал судлал; Биоорганик хими;  Молекул биологи, генетик;  Ой судлал; Экологи, байгаль хамгаалал; Биофизик;    ГАЗАР ЗҮЙ, ГЕОЛОГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: Магистрант:  Газар зүй; Менежмент, газар зохион байгуулалтын; Байгаль хамгаалал /экологи/, хяналт үнэлгээ; Эдэлбэр газрын кадастр, зураглал;  Геологи;  Менежмент, аялал жуулчлалын; Шатах ашигт малтмалын эрэл хайгуул; Геологи, эрдэс баялгын менежмент; Цаг уурын мэдээлэл, прогноз; Хүрээлэн байгаа орчны экологи; Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт; Багш, газар зүй байгаль шинжлэлийн. Ус судлал. Усны менежмент Докторант:  Газар зүй; Геологи.   НИЙГМИЙН  ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР: Магистрант:  Археологи- Антропологи;  Боловсрол судлал, менежмент; Нийгэм соёлын антропологи; Нийгмийн ажил; Социологи;  Улс төр судлал; Түүх; Шашин судлал;  Сэтгүүл зүй;  Философи-Гүн ухаан. Докторант:  Археологи- Антропологи;  Боловсрол судлал, менежмент;  Нийгэм соёлын антропологи;  Нийгмийн ажил;  Социологи;   Улс төр судлал; Түүх; Шашин судлал;  Сэтгүүл зүй;  Философи-Гүн ухаан.   МОНГОЛ ХЭЛ, СОЁЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: Магистрант:  Монгол хэл шинжлэл;  Утга зохиол судлал;  Эх бичиг судлал; Ардын урлаг судлал; Докторант:  Монгол хэл шинжлэл;  Утга зохиол судлал;  Эх бичиг судлал; Ардын урлаг судлал.   ГАДААД ХЭЛ, СОЁЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: Магистрант:  Гадаад хэл шинжлэл; Гадаад хэлний орчуулга зүй; Олон улс судлал; Гадаад хэл заах арга зүй  /Хятад хэл, Япон хэл, Англи хэл, Солонгос хэл, Герман хэл, Франц хэл, Слав хэл, Орос хэл/ Докторант:  Гадаад хэл шинжлэл; Гадаад хэлний орчуулга зүй; Олон улс судлал; Гадаад хэл заах арга зүй  /Хятад хэл, Япон хэл, Англи хэл, Солонгос хэл, Герман хэл, Франц хэл, Слав хэл, Орос хэл/   ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР: Магистрант:  Олон улсын харилцаа, Олон улсын эдийн засгийн харилцаа. Докторант: Олон улсын харилцаа, Олон улсын эдийн засгийн харилцаа.   ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: Магистрант:  Санхүүгийн менежмент;  Гаалийн удирдлага, Маркетинг, Бизнесийн менежмент, Олон улсын худалдаа Магистрант: /Худалдааны сургууль/ Бизнесийн менежментийн чиглэлээр: Нягтлан бодох – Хяналт шалгалт, Худалдааны менежмент;  Зочид буудал, зоогийн газрын менежмент, Бизнесийн сэтгэл зүй Докторант: Санхүү; Менежмент; Маркетинг; Олон улсын худалдаа.   ХУУЛЬ ЗҮЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: Магистрант:  Эрх зүй, Олон улсын эрх зүй   БАЙГАЛИЙН УХААНЫ БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: Магистрант:  Боловсрол судлал Докторант: Боловсрол судлал МУИС, Төгсөлтийн Дараах Сургууль Утас:  7730-7730-1162, 1121  цааш унших →
МУИС-ийн Оюутны холбооноос өөрчлөлт шинэчлэлийн хүрээнд нэн түрүүнд анхаарч ажиллах шаардлагатай ажлыг нэрлэлээ
Монгол Улсын их сургуулийн Оюутны холбооны төлөөллүүд МУИС-ийн захирал А.Галтбаяртай уулзаж өөрчлөлт, шинэчлэлийн хүрээнд нэн түрүүнд анхаарч ажиллах ёстой ажлыг танилцуулж,  “Оюутны оролцоо-Монгол улсын хөгжилд” чуулганаар хэлэлцсэн хэлэлцүүлгийнхээ санал дүгнэлтийг танилцуулж санал бодлоо хуваалцлаа. Уулзалтын үеэр оюутнууд бүтцийн өөрчлөлтийн талаар мэдээлэл дутмаг мэдээллийн эх үүсвэргүй байгаагаас үүдэж ташаа мэдээлэлтэй яваад байгааг дуулгахын сацуу энэ талаарх оюутанд чиглэсэн мэдээллээр хангаж байхыг хүсэж буйгаа илэрхийлсэн юм. Улмаар МУИС-ийн Оюутны холбооноос өөрчлөлт шинэчлэлийн хүрээнд нэн түрүүнд хийх анхаарч ажиллах шаардлагатай ажлын жагсаалтыг гаргаснаа танилцууллаа. Тухайлбал:  -       Бие даан суралцах төвүүдийг өргөтгөж, оюутанд хүрч ажиллах боломжоор хангах -       Номын сангийн тохижилт, үйлчилгээний цагийн хуваарь, оюутанд хүрсэн үйлчилгээг төгөлдөржүүлэх гэх мэт олон ургалч санааг дээрх хүсэлтэндээ тусгасан байна. Түүнчлэн МУИС-ийн Оюутны холбоо, Оюутан конгресс 2013 оны 11 дүгээр сарын 17-ны Олон улсын оюутны эрхийн өдөр “Оюутны оролцоо-Монгол улсын  хөгжилд” чуулганыг зохион байгуулж, тулгамдсан олон асуудал хэлэлцүүлгийг өрнүүлж 6 асуулга бүхий судалгаа явуулж дүнг гаргасан байна. Тухайлбал: МУИС-ийн бүтцийг томсгох, өөрчлөх талаар явуулсан судалгаанд 91 оюутан хамрагдсанаас 60 хувь нь зөв, 25 хувь нь буруу, 15 хувь нь мэдэхгүй гэж хариулсан судалгаа гарсан байна.  цааш унших →
ГГС-ийн “Аялал жуулчлалын менежмент” Магадлан Итгэмжлэгдсэн гэрчилгээгээ авлаа
МУИС-ийн ГГС-ийн “Аялал жуулчлалын менежмент”-ийн хөтөлбөр нь 2013 оны 10-р сарын 09-ний өдрийн Боловсролын Магадлан Итгэмжлүүлэх Үндэсний Зөвлөлийн 52 тоот тушаалаар  Магадлан Итгэмжлэгдсэн Хөтөлбөр болж гэрчилгээгээ БМИҮЗ үүсгэн байгуулагдсны 15 жилийн ойн хурал дээр гардан авлаа. ГГС  цааш унших →
МУИС-ийн НШУС-ийн багш Доктор У.Эрдэнэбат ХБНГУ-ын Археологийн хүрээлэнгийн сурвалжлагч гишүүнээр сонгогджээ
МУИС-ийн Нийгмийн Шинжлэх Ухааны Сургуулийн Археологи-Антропологийн тэнхмийн эрхлэгч доктор, дэд профессор Уламбаярын Эрдэнэбатын хүн төрөлхтний эртний түүхийн судалгаа, археологийн шинжлэх ухаанд оруулж буй бодит хувь нэмрийг нь үнэлж ХБНГУ-ын Археологийн Хүрээлэнгийн Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар өөрийн хүрээлэнгийн сурвалжлагч гишүүнээр сонгосон үнэмлэх өргөмжлөлийг 2013 оны 11 сарын 21-нд ХБНГУ-ын Бонн хотноо гардуулж өглөө. Зураг дээр: Дээд эгнээнд зүүн гар талаас гурав дахь нь доктор Уламбаярын Эрдэнэбат (Германы Археологийн хүрээлэнгийн сурвалжлагч гишүүний өргөмжлөл хүндэтгэлийг хүлээн авсны дараа монгол, герман эрдэмтэн нөхдийн хамт) Монголын шинэ үеийн археологичдын гол төлөөлөгчийн нэг, тухайн салбартаа олон улсын хэмжээнд танигдсан залуу эрдэмтэнд сурвалжлагч гишүүний үнэмлэхийг Германы Археологийн Хүрээлэнгийн Европоос гадуурхи Соёлын Археологийн Комиссын Эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн захирал, ноён, доктор Иозеф Айвангер, Азийн тасгийн ажилтан, хатагтай, доктор Кристина Франкен нар гардуулж баяр хүргээд цаашдын эрдэм судлалын ажилд улам их амжилтыг хүсэн ерөөлөө. Германы Археологийн Хүрээлэн нь 184 жилийн түүхтэй. ХБНГУ-ын Гадаад Яамандаа харьяалагддаг. Берлин, Бонн, Мюнхен, Майн дахь Франкфуртаас гадна Багдад, Дамаск, Санаа, Афин, Истанбул, Кайро, Ром, Лиссабон, Мадрид, Иерусалим, Амманд салбаруудтай. Холбооны Бүгд Найрамдах Улсынхаа дотоодод төдийгүй, ялангуяа гадаад улс орнуудад археологи ба түүний хавсрага ухааны салбарт малтлага шинжилгээ, эрдэм шинжилгээний төслүүдийг хэрэгжүүлэх замаар шинжлэх ухааны суурь судалгаа явуулдаг, олон улсад өндөр нэр хүндтэй, эрдэм шинжилгээний томоохон байгууллага юм. 1961 онд тэр үеийн БНМАУ-ын Шинжлэх Ухааны Академи, Ардчилсан Герман Улсын Мартин-Лютер Их Сургууль хамтран Монгол-Германы хамтарсан археологийн анхны хээрийн шинжилгээний ангийг зохион байгуулж манай улсын Хэнтий аймгийн нутгаар Монголын ууган археологич, нэрт эрдэмтэн, академич Х.Пэрлээ, профессор И.Шуберт нарын удирдлагаар хайгуул судалгааны ажил хийж байжээ. Хоёр Герман нэгдэж, Монгол оронд ардчилсан хувьсгал ялсан эргэлтийн дараа 1998 оноос Монгол Улсын ШУА, Германы Археологийн Хүрээлэн, Бонны Их Сургуулийн эрдэмтэд хамтран археологийн салбарт маш идэвхитэй хамтын ажиллагаа өрнүүлж байна. Үүнд, 2000 оноос Монголын эртний нийслэл Хархорум хотыг археологийн талаар шинжлэн судлах, 2006 оноос Монгол Алтайд мөнх цэвдгийн булш судлах, 2007 оноос Уйгур хаант улсын нийслэл Хар Балгасыг шинжлэн судлах төслийг амжилттай хэрэгжүүлж байгаа юм. Энэхүү хамтын ажиллагааны үр дүнгээс манай улсад болон олон улсын хэмжээнд удаа дараа хэвлэн нийтэлсэн нь Монгол орны гайхамшигт түүх соёлын голомт нутаг, аялал жуулчлалын төв болсон Орхоны хөндийн дурсгалт газрыг ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвийн жагсаалтанд бүртгүүлэх, Хөшөө Цайдам дахь Түрэгийн хаад ихэсийн тахилын онгон, Хархорум судлалын сүүлийн үеийн ололт амжилтыг олон нийтэд дэлгэн үзүүлэх орчин үеийн музейг орон нутагт үүсгэн байгуулах, олдвор үзмэрүүдийг газар дээр нь арчлан хамгаалахыг дэмжихэд чухал нөлөө үзүүлсэн байна. Монгол-Германы эртний судлаач эрдэмтдийн санаачилгаар 2005 оноос эхлэн Монголын эртний нийслэл Хархорумын археологийн шинэ олдворуудаас голчлон бүрдсэн ”Чингис хаан ба түүний өв” сэдэвт үзэсгэлэнг ХБНГУ, Австри, Турк, Унгар улсад дараа нь АНУ, Сингапур зэрэг оронд амжилттай зохион байгуулж Монголын ард түмний эртний түүх соёлыг дэлхий дахинд сурталчилжээ. 2007 онд Германы эрдэмтэдтэй хамтарсан “Орхон” төслийн хүрээнд Уйгурын нийслэл Хар Балгасыг (Архангай аймгийн Хотонт сум) агаараас лазерын скан аргаар тандан судалж Төв Азид хамгийн томоохонд тооцогдох уг дурсгалын 3 хэмжээст нарийвчилсан зураглал, дижитал моделийг боловсруулсан нь зөвхөн манай бүс нутагт төдийгүй Ази тивийн хэмжээнд археологид анх удаа орчин үеийн байгалийн шинжлэх ухааны хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологийг ашигласан судалгаанд тооцогдож байна. Сүүлийн жилүүдэд Орхоны хөндийд явуулж буй Монгол-Германы хамтарсан экспедицийн судалгаанд доктор У.Эрдэнэбатын удирдлагаар МУИС-ийн НШУС-ийн археологийн мэргэжлийн ангийн оюутнууд жил бүр тогтмол идэвхитэй оролцон ажиллах болсон нь манай улсын соёлын өвийн судалгаа, хадгалалт хамгаалалт, их дээд сургуулийн сургалт эрдэм шинжилгээг шинэ шатанд гаргахад зохих хувь нэмрээ үзүүлж байна. У.Эрдэнэбат нь 1972 онд Улаанбаатар хотноо төрсөн. Архангай аймгийн Их Тамир сумын уугуул. 1980-1990 онд ЮНЕСКО-гийн холбоот, нийслэлийн 10 жилийн 31-р дунд сургууль, 1990-1994 онд МУИС-ийн Нийгмийн ухааны факультетийн Түүхийн салбарыг түүхч, археологич мэргэжлээр төгсгөсөн. 1994-2002 онд Монгол Улсын ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэнд, 2002-2007 онд Археологийн хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ажилтан, 2007 оноос МУИС-ийн НШУС-ийн Археологи-Антропологийн тэнхимд багш, 2012 оноос тэнхмийн эрхлэгчээр ажиллаж байна. Монголын түүхийн эртний үе, түүний дотор дундад зууны монголчуудын булш оршуулга, хот суурин, эдийн соёлын зангилаа асуудлаар судалгаа хийж  2000 онд МУИС-д түүхийн ухааны магистрын зэрэг, 2009 онд ХБНГУ-ын Райны Фридрих Вильхельм Их Сургуульд “Эртний монголчуудын оршуулгын зан үйл – XI-XVII зууны монголчуудын булшны олдворт хийсэн археологи-түүхийн шинжилгээ“ сэдвээр Өвөг ба эртний түүхийн археологийн докторын /Dr. phil./ зэрэг хамгаалсан. 2013 онд МУИС-ийн дэд профессор цол хүртсэн. Доктор У.Эрдэнэбат өөрийн судалгааны үр дүнгээс “Монголын Нууц Товчооны Алан Гоа эхийн домгийн учир” (1997), ”Монгол эхнэрийн богтаг малгай” (2006) ”Дугуй Цахирын хадны оршуулга” (2010) зэрэг ганц сэдэвт зохиол, “Археологийн үндэс – Судалгааны аргазүй” сурах бичиг (2012), “Археологийн мэргэжлийн орос-монгол-герман-англи үгсийн толь бичиг” (2007), “Эгийн голын сав нутаг дахь археологийн дурсгалууд” (2003), “Монголын археологийн шинжлэх ухаан” (2007), “Хархорумын худалдаа гар үйлдвэрийн хороолол” (2010), “Монгол костюмс” (2011), “Чингис хааны өв” (2012) зэрэг нэгэн сэдэвт зохиол 7, хамтын бүтээл 15, мэргэжлийн сурах бичиг, гарын авлага 3, эрдэм шинжилгээний 84 өгүүлэл бичиж хэвлүүлснээс гадна олон улсын болон үндэсний эрдэм шинжилгээний  хурал, семинар, симпозиумд 20 гаруй илтгэл тавьж хэлэлцүүлжээ. Түүний бүтээлүүд өөрийн эх орны болон АНУ, ХБНГУ, Польш, Унгар, Япон, БНСУ зэрэг орны мэргэжлийн нэр хүндтэй эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдэд хэвлэгдэж олон арван удаа эшлэгдсэн байна. Доктор У.Эрдэнэбат 2006 онд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит шилдэг залуу эрдэмтний шагнал, 2008, 2012 онд Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны жуух бичгээр, 1997 онд “Монголын Нууц Товчооны Алан  Гоа эхийн домгийн учир“ нэгэн сэдэвт зохиолоороо Монгол Улсын шинжлэх ухааны шилдэг бүтээлийн тусгай шагнал, 1999 онд “Монгол нутаг дахь түүх соёлын дурсгалууд” хамтын бүтээлээр шинжлэх ухааны шилдэг бүтээлийн шагнал, 2013 онд “Чингис хааны өв” хамтын бүтээлээрээ АНУ-ын эрдэмтэн Жек Уотерфордын нэрэмжит шагналаар тус тус шагнуулсан. 2013 онд МУИС-ийн оны шилдэг судлаач багшийн гутгаар байранд шалгарч байсан. Монгол Улсын Соёл, Спорт, Аялал Жуулчлалын Яамны дэргэдэх Археологийн мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн, Монгол Улсад түүх, археологийн чиглэлээр докторын зэрэг Хамгаалуулах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, “Археологийн судлал”, “Монголын археологи, антропологи, угсаатан судлал” сэтгүүлийн редакцийн зөвлөлийн гишүүний сонгуультай. Нийгмийн Шинжлэх Ухааны Сургууль  цааш унших →
Ерөнхий ажлын хороонд гишүүд нэмж ажиллахаар боллоо
МУИС-ийн удирдлага их сургуулийн бүтцийн өөрчлөлт, шинэчлэлийн хүрээнд  бүрэлдэхүүн сургууль тус бүр дээр байгуулагдсан захирал, тэнхимийн эрхлэгч нараас бүрдсэн ажлын дэд хэсгийн гишүүдтэй  2013 оны 11 сарын  19-22-ны өдрүүдэд хуваарийн дагуу уулзаж ярилцлаа. Уг уулзалтаар бүрэлдэхүүн сургууль дээр байгуулагдсан ажлын дэд хэсгийн ажлын чиг үүргийг танилцуулан бүрэлдэхүүн сургуулиудын тэнхим тус бүртэй тухайн тэнхимийн бүтэц, хөтөлбөрийн онцлог, тухайн тэнхим бүтцийн өөрчлөлтөөр аль хэсэгт хамаарагдаж болох талаар санал бодлыг нь сонслоо. Мөн их сургуулийн бүтцийн өөрчлөлтийг цаашид үр дүнтэй зөв зохион байгуулахын үүднээс Удирдах зөвлөлөөс баталсан ерөнхий ажлын хорооны гишүүд дээр нэмж сургууль тус бүрээс 2 хүртэл хүнийг оруулж Удирдах зөвлөлөөр шийдвэрлүүлэхээр  санал авлаа. Ерөнхий хороонд бүрэлдэхүүн сургуулиуд дараах хүмүүсийн нэрийг нэмж оруулахаар санал өгсөн байна.  Үүнд: Математик компьютерийн сургууль : С.Төмөрбат  /Математикийн тэнхимийн эрхлэгч, академич/ Н.Ууганбаатар /Математик, загварчлалын тэнхимийн багш/ Хими, хими инженерчлэлийн сургууль: Д.Хасбаатар /ХХИС-ийн захирал/ Ц.Даржаа /Ерөнхий аналитик химийн тэнхимийн эрхлэгч/ Физик электроникийн сургууль: И.Төвжаргал /Хэрэглээний физикийн тэнхимийн эрхлэгч/ Ц.Баатарчулуун /Геофизикийн тэнхимийн эрхлэгч/ Биологи, биотехнологийн сургууль: П.Энхбаяр  /Биофизикийн тэнхимийн эрхлэгч/ Б.Батжаргал  /Биохими-биоорганик химийн тэнхимийн эрхлэгч/ Газар зүй, геологийн сургууль: В.Батцэнгэл /Газар зүйн тэнхимийн эрхлэгч/ П.Мягмарцэрэн /Хот төлөвлөлт, газар зохион байгуулалтын тэнхимийн багш/ Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль: Д.Бум-Очир /Нийгэм соёлын антропологийн тэнхимийн эрхлэгч/ Р.Дарьхүү  /Философийн тэнхимийн эрхлэгч/ Монгол хэл соёлын сургууль: Ч.Болдбаатар /Ардын урлаг судлалын тэнхимийн эрхлэгч/ Г.Галбаяр /Утга зохиол судлалын тэнхимийн багш/ Гадаад хэл соёлын сургууль: Н.Нансалмаа /Слав хэлний тэнхимийн эрхлэгч/ В.Батмаа /Хятад судлалын тэнхимийн эрхлэгч/ Ж.Ариун /Герман судлалын тэнхимийн багш/ Удирдах зөвлөлөөс баталсан нэрнээс Франц хэл судлалын тэнхимийн эрхлэгч Б.Алтангүл багш нэрээ татсан учир  ГХСС-иас 3 хүний нэр оруулсан. Олон улсын харилцааны сургууль: Д.Даваасамбуу /Олон улсын эдийн засгийн харилцааны тэнхимийн багш, зөвлөх профессор/ Д.Оюунсүрэн  /Олон улсын харилцааны тэнхимийн багш/ Эдийн засгийн сургууль: Д.Баянжаргал /Эдийн засаг мэдээлэл-загварчлалын тэнхимийн эрхлэгч/ Мэдээллийн технологийн сургууль:   Д.Бямбажав /Холбооны технологийн тэнхимийн багш/ Н.Оюун-Эрдэнэ /Компьютер, мэдээллийн технологийн тэнхимийн багш/ Хууль зүйн сургууль: Д.Баярсайхан /Эрүүгийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч/ В.Оюумаа  /Олон улсын эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч/  Худалдааны сургууль:   Л.Бурмаа /Худалдаа маркетингийн тэнхимийн багш/ С.Боловсон /Бизнес эрх зүйн тэнхимийн багш/ Улаанбаатар сургууль:   Д.Эрдэнэбаатар /Археологийн тэнхимийн эрхлэгч/ Б.Мөнхцэцэг /Химийн тэнхимийн багш/  цааш унших →
МУИС энэ долоо хоногт
Монгол Улсын Их сургууль энэ долоо хоногт болсон үйл явдлынхаа онцлох мэдээллийг тоймлон бэлтгэлээ. Энэ долоо хоногт манай сургуульд дараах үйл явдал болж өнгөрлөө. МУИС-ийн Захирлын мэдээлэл Өнгөрсөн долоо хоногт захирал, дэд захирлууд бүрэлдэхүүн сургуулиудын багш нартай уулзаж, МУИС-ийн үйл ажиллагааны гол чиглэл, түүний дотор бүтцийн өөрчлөлтийн асуудлаар санал бодлоо хуваалцсан нь үр дүнтэй ажил боллоо өнгөрсөн. Түүнчлэн  сургуулийн үйл ажиллагаа, хүний нөөц, төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг ханган ажиллаж, мэдээллийг сургуулийн веб хуудсанд тогтмол байршуулж ажиллахаар боллоо. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл:   http://news.num.edu.mn/?p=14456 Эрдмийн зөвлөлийн ээлжит бус хурлыг хойшлуулахаар шийдвэрлэлээ Эрдмийн зөвлөлийн нэр бүхий гишүүд “Эрдмийн зөвлөлийн эрх, үүргийг хөндсөн” асуудлыг яаралтай хэлэлцэх шаардлагатай болсон тул Эрдмийн зөвлөлийн ээлжит бус хурлыг яаралтай зарлан хуралдуулах тухай хүсэлт гаргаж, уг хүсэлтийн дагуу МУИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн Тэргүүлэгчдийн хурлаас энэ Баасан гаригт буюу 11 сарын 22-ны өдрийн 17.00 цагаас уг зөвлөлийн хурлыг хийх товыг тогтоосон ч Эрдмийн зөвлөлийн ээлжит бус хурлыг хойшлуулахаар шийдвэрлэлээ. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: http://news.num.edu.mn/?p=14505 “Дэлхийн их сургуулиудын бүтцийн өөрчлөлтийн чиг хандлага болон МУИС-ийн өнөөгийн бүтэц” төслийн судалгааны дүн Сургуулийн захиргаанаас 2013 оны 2 дугаар сард “Дэлхийн их сургуулиудын бүтцийн өөрчлөлтийн чиг хандлага болон МУИС-ийн өнөөгийн бүтэц” сэдэвт төсөл зарласан. ФЭС-ийн захирал, доктор Ж.Даваасамбуу ахлагчтай төслийн багийн гүйцэтгэсэн судалгааны дэлгэрэнгүй мэдээллийг  дараах линкээр үзнэ үү.  http://news.num.edu.mn/?p=14396 “МУИС-ийн Бакалаврын сургалтын хөтөлбөрийн шинжилгээ” судалгааны дүн Сургуулийн захиргаанаас 2013 оны 2 дугаар сард хийсэн  “МУИС-ийн Бакалаврын сургалтын хөтөлбөрийн шинжилгээ”судалгааны дүнгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах линкээр үзнэ үү. http://news.num.edu.mn/?p=14468 “Дээд боловсролын эрэлт нийлүүлэлтийн шинжилгээ” судалгааны дүн Сургуулийн захиргаанаас 2013 оны 2 дугаар сард хийсэн“Дээд боловсролын эрэлт нийлүүлэлтийн шинжилгээ”судалгааны дүнгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах линкээр үзнэ үү. http://news.num.edu.mn/?p=14547 “МУИС-д инженерчлэлийн сургууль байгуулах хэрэгцээ, боломж” судалгааны дүн Сургуулийн захиргаанаас 2013 оны 2 дугаар сард хийсэн“МУИС-д инженерчлэлийн сургууль байгуулах хэрэгцээ, боломж” судалгааны дүнгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах линкээр үзнэ үү.  http://news.num.edu.mn/?p=14491 “Дээд боловсролын бодлогын шинжилгээ” судалгааны дүн Сургуулийн захиргаанаас 2013 оны 2 дугаар сард хийсэн “Дээд боловсролын бодлогын шинжилгээ” судалгааны дүнгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах линкээр үзнэ үү.  http://news.num.edu.mn/?p=14555 МУИС-ийн Сэтгүүлзүйн хөтөлбөр магадлан итгэмжлэгдлээ Монгол улсын их сургуулийн Нийгмийн шинжлэх ухааны сургуулийн Сэтгүүлзүйн бакалаврын хөтөлбөр Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн 2013 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 52 дугаар тогтоолоор магадлан итгэмжлэгдлээ. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: http://news.num.edu.mn/?p=14483 МУИС-ийн бүтцийн өөрчлөлтийг ЭЗС-ийн сургуулийн багш нарын төлөөлөл дэмжиж буйгаа илэрхийллээ МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийн Бизнесийн удирдлагын салбарын  багш нар МУИС-ийн бүтцийн өөрчлөлтийг дэмжиж буйгаа илэрхийлж  “Дэмжих”бичгийг  сургуулийн удирдлагуудад гардуулан өглөө. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: http://news.num.edu.mn/?p=14521 МУИС, Математик, Компьютерийн Сургууль Мэдээллийн системийн салбар үүсэж, хөгжсөний 10 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хуралд оролцохыг урьж байна МУИС-ийн Математик, Компьютерийн Сургуулийн Мэдээллийн системийн салбар үүсэж, хөгжсөний 10 жилийн ойг тэмдэглэх ажлын хүрээнд мэдээллийн технологийн салбарын эрдэмтэн, судлаачид судалгааны ажлыг таниулан сурталчлах, салбарын цаашдын зорилт, өнөөгийн тулгамдаж буй асуудлыг хэлэлцэх, санал бодлоо солилцоход оршиж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл:  http://news.num.edu.mn/?p=14487  цааш унших →
“Career Week – 2013″ амжилттай болж өнгөрлөө
Оюутан суралцагчдад ирээдүйн ажил амьдралын чиг баримжаа олоход нь туслахад гол зорилгоор “Career Week-2013″ арга хэмжээг АЙЕСЕК  Олон Улсын Оюутны Байгууллага хамтран  Монгол Улсын Их Сургууль дээр Үнэ төлбөргүй зохион байгуулж байгууллаа. АЙЕСЕК  Олон Улсын Оюутны Байгууллага нь 1948 онд байгуулагдсан бөгөөд өдгөө дэлхийн 124 гаруй орны 2400 гаруй их дээд сургуулийг эгнээндээ нэгтгэж 62000 гаруй гишүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа идэвхитэй явуулж байгаа билээ.  Тус байгууллагийн гол зорилго оюутнуудад манлайлах авъяас чадвар, бизнес сэтгэлгээг хөгжүүлж, дэлхийн зах зээлд өрсөлдөхүйц чадварлаг мэргэжилтэн болоход нь тусалж дэмжих эрхэм зорилготой байдаг. Тэр ч үүднээс энэхүү уулзалтыг хийсэн юм. Уулзалтаас оюутан залуус гадаадад суралцах боломж, арга замууд,  томоохон байгууллагуудад нээлттэй байгаа ажлын байрны талаарх мэдээлэл, шаардлагууд, мөн тэдгээр мэргэжлүүдийн талаар тухайн байгууллагуудын мэргэшсэн ажилчдаас зөвлөгөө авч мэдлэг хуримтлуулсан гэж хэлэхэд болно. Оюутан залуусын олж авсан мэдээлэл, шинэ мэдлэгээ давуу талаа болгон өөрийгөө хөгжүүлэн ирээдүйд ажлын байртай болох боломж өгсөх давуу талтай чухал уулзалт болж өнгөрлөө.  цааш унших →
МСХ “АЛТАЙ” Эрдэм шинжилгээний төсөл хамтран хэрэгжүүлнэ
БНСУ-ын Гачоны Их Сургуулийн “Азийн Соёл Судлалын Хүрээлэн”-гээс санаачлан зохион байгуулсан “Korean within Altaic language and Altaic language within Korean” нэрт олон улсын эрдэм шинжилгээний 23 дугаар бага хурал Сөүл хотноо болж БНСУ, АНУ, ОХУ, Монгол, Франц, ХБНГУ,  Чех, Япон зэрэг улсын дэлхийд нэр хүндтэй алтай судлаач, эрдэмтэн мэргэд оролцож илтгэл айлтгал хэлэлцүүллээ. Тус хуралд МУИС-ийн МХСС-ийн Монгол хэлний тэнхимийн эрхлэгч, д-р М.Ууганбаяр, МСХ-гийн Гүйцэтгэх Захирал д-р Ж.Бат-Ирээдүй нар оролцож, хурлын үеэр тус хүрээлэнтэй хамтын ажиллагааны гэрээ үзэглэлээ. Тус их сургууль нь 1938 онд байгуулагдсан бөгөөд шинжлэх ухааны төрөл бүрийн салбар тэр дундаа Азийн судлалын чиглэлээр өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаа, судалгаа шинжилгээ хийдэг БНСУ-даа тэргүүлэх их сургуулийн нэг ажээ. Хурлын үеэр монгол, манж, солонгос судлалаар гарсан судалгааны бүтээлийн үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж, БНСУ-ын үе үеийн монголч эрдэмтэд, судлаачид өргөнөөр оролцлоо. Хурлын үеэр тус их сургуулийн “Азийн соёл судлалын хүрээлэн”, МУИС-ийн Монгол Судлалын Хүрээлэнгийн хооронд хамтран ажиллах гэрээ бичигт гарын үсэг зурах ёслол боллоо. Гэрээний хүрээнд Солонгосын Кориа Газ Корпорациас санхүүжүүлж байгаа “Алтай” эрдэм шинжилгээний 10 жилийн хугацаатай төслийг хамтран хэрэгжүүлэх энэ хүрээнд хамтарсан эрдэм шинжилгээний хээрийн шинжилгээ хийх болон олон улсын хурлыг хоёр оронд тус бүр жил тутам зохион байгуулах, Солонгос Монголын багш, оюутан, эрдэмтэн судлаач урт богино хугацаагаар ажиллуулах, эрдэм шинжилгээний төрөл бүрийн хэвлэлүүд харилцах солилцох,  зэрэг өргөн хүрээтэй ажиллах боломж нээгдэж байна.  цааш унших →
МУИС-ийн Захирлын мэдээлэл
Хуульт ёсыг дээдлэх, Эрдмийн эрх чөлөөг эрхэмлэх, МУИС-ийн бие даасан байдлыг хангах нь МУИС-ийн үйл ажиллагаандаа баримтлах зарчим буюу бидний эрхэмлэх үнэт зүйл билээ. Өнгөрсөн хугацаанд их сургуулийн эрдмийн эрх чөлөөг өргөтгөх зорилгоор ажиллаж ирсэний үр дүнд МУИС-ийн Удирдах зөвлөлийн 2011 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хурлаар батлагдсан МУИС-ийн Дүрэмд Эрдмийн зөвлөл, Хамт олны зөвлөлийн эрх үүргийг тодорхой зааж өгсөн юм. МУИС-ийн Удирдах зөвлөл, Эрдмийн зөвлөл, Хамт олны зөвлөлийн эрх үүргийн талаарх дүрмийн зарим заалтууд давхцаж байгаа бөгөөд Монгол Улсын Дээд боловсролын тухай хууль болон БСШУ-ы сайдын 2007 оны 401 тоот тушаалаар батлагдсан Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрмийн зарим заалттай зөрчилдөж буй нь сургуулийн бүтцийн өөрчлөлтийн болон бусад асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх явцад хүндрэл учруулж байна. МУИС-ийн Удирдах Зөвлөлийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 03 тоот тогтоолын 3 дахь заалтаар МУИС-ийн одоогийн Дүрэм, журмыг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн өөрчлөх ажлын хэсэг байгуулж, өөрчлөлтийн саналыг 2013 оны 12 дугаар сарын 15-ны дотор Удирдах зөвлөлд танилцуулахыг захирал А.Галтбаяр надад үүрэг болгосны дагуу нийт 20 гишүүнтэй ажлын хэсэг байгуулан ажиллуулахаар боллоо. Бид нэг талаас хуульт ёсыг сахин, холбогдох хууль тогтоомжтой зөрчилдөж байгаа Дүрмийн заалтуудыг өөрчлөх, нөгөө талаас их сургуулийн бие даасан байдал, эрдмийн эрх чөлөөний төлөө холбогдох хуульд өөрчлөлт оруулах талаар санаачлагатай ажиллах хэрэгтэй байна. Энэ асуудлаар  бид яаманд санал тавьж, Дээд боловсролын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах ажлын хэсэгт МУИС-ийн багшийн төлөөлөл оруулан ажиллах боллоо. Бид бодит мэдээлэл, судалгаанд үндэслэн ухаалаг, зөв шийдэл олж, цааш урагшлах нь чухал гэдэг нь өнгөрсөн үйл явцаас харагдлаа.  Захирал доктор                      А.Галтбаяр  цааш унших →
МУИС-ийн бүтцийн өөрчлөлттэй холбоотой хийсэн судалгаанууд
“Дэлхийн их сургуулиудын бүтцийн өөрчлөлтийн чиг хандлага болон МУИС-ийн өнөөгийн бүтэц” төслийн судалгааны дүн “Дэлхийн их сургуулиудын бүтцийн өөрчлөлтийн чиг хандлага болон МУИС-ийн өнөөгийн бүтэц” сэдэвт төсөл зарласан. ФЭС-ийн захирал, доктор Ж.Даваасамбуу ахлагчтай төслийн багийн гүйцэтгэсэн судалгааны дэлгэрэнгүй мэдээллийг  энд  дарж үзнэ үү. Хөтөлбөрийн шинжилгээг ФЭС-ийн захирал, доктор Ж.Даваасамбуу ахлагчтай баг гүйцэтгэжээ.  “МУИС-ийн Бакалаврын сургалтын хөтөлбөрийн шинжилгээ” судалгааны дүн “МУИС-ийн Бакалаврын сургалтын хөтөлбөрийн шинжилгээ” судалгааны дүнгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг  энд дарж үзнэ үү. Хөтөлбөрийн шинжилгээг ХХИС-ийн захирал доктор Б.Очирхуяг ахлагчтай баг гүйцэтгэжээ.  “Дээд боловсролын эрэлт нийлүүлэлтийн шинжилгээ” судалгааны дүн “Дээд боловсролын эрэлт нийлүүлэлтийн шинжилгээ”судалгааны дүнгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү. Хөтөлбөрийн шинжилгээг ЭЗС профессор С.Батбилэг ахлагчтай баг гүйцэтгэжээ. “МУИС-д инженерчлэлийн сургууль байгуулах хэрэгцээ, боломж” судалгааны дүн “МУИС-д инженерчлэлийн сургууль байгуулах хэрэгцээ, боломж” судалгааны дүнгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү. Хөтөлбөрийн шинжилгээг ФЭС, дэд проф. А.Амарбаяр ахлагчтай баг гүйцэтгэжээ. “Дээд боловсролын бодлогын шинжилгээ” судалгааны дүн “Дээд боловсролын бодлогын шинжилгээ” судалгааны дүнгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд үзнэ үү. Дээрх судалгаатай холбоотой хавсралт мэдээллийг  http://news.num.edu.mn/?p=14555 линкээр үзнэ үү. Хөтөлбөрийн шинжилгээг “Дээд боловсролын бодлогын шинжилгээ” төслийн ажлын багийн үндсэн гишүүн Н.Батчимэг, Ч.Тамир нар нар гүйцэтгэжээ. “Судалгааны их сургуулийн профессорын шинэ тогтолцоог бий болгох асуудалд” судалгааны дүн “Судалгааны их сургуулийн профессорын шинэ тогтолцоог бий болгох асуудалд” судалгааны дүнгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү. Хөтөлбөрийн шинжилгээг “Судалгааны их сургуулийн профессорын шинэ тогтолцоог бий болгох асуудалд” төслийн шинжилгээг доктор С.Баттулга ахлагтай баг гүйцэтгэжээ.  цааш унших →
Copyright © 2009 МУИС. All rights reserved.