Нийслэлийн 11-р сургуулийн төгсөх ангийн сурагчид МУИС-ийн элсэлтийн журам, мэргэжил сонголтын хөтөлбөртэй танилцлаа

Нийслэлийн Физик-Математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай 11-р сургуулийн 12-р ангийн нийт сурагчид МУИС-ийн бүтэц, бүрэлдэхүүн сургуулиудын мэргэжил …