ЭМГЭНЭЛ

Эмгэнэл (1956–2016) МУИС-ийн Профессор, Шинжлэх ухааны доктор Нанзадын Цэвэгсүрэн 2016 оны 12–р сарын 24-ний өдөр …