Л.ХАШБАТЫН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ ОЛГОЛОО
2006-2007 оны хичээлийн жилээс эхлэн Олон улсын эрх зүйн сургалт судалгааны ажилд амжилт гаргасан МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн бүтээлч, тэргүүний оюутанд Хууль зүйн ухааны доктор, профессор, олон улсын эрх зүйч Л.ХАШБАТЫН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ олгох болсон билээ. 2012-2013 оны хичээлийн жилд өмнөх жилүүдийнхийг бодвол зөвхөн олон улсын эрх зүйн ангийн оюутнуудын дунд зохиогддог байсныг халж эрх зүйн анги, японы болон солонгосын эрх зүй ангиудын дунд зохиогдож байгаагаараа онцлог боллоо. Мөн нийт тэтгэлэгт хөтөлбөрт оролцсон оюутнууд илтгэл тавин өрсөлдөж I байранд Японы эрх зүйн IV курсын оюутан С.Сүхчулуун, II байранд Олон улсын эрх зүйн IV курсын Б.Төрболд нар тус тус эзэлж энэ удаагийн тэтгэлэгийг хүртлээ. Илтгэлийг 2013 оны 04 дүгээр сарын 11 –нд хэлэлцүүлэн Шүүгчээр Олон улсын эрх зүйн тэнхимийн багш нар болон Л.Хашбат багшийн охин доктор Х.Хулан, Л.Хашбатын дүү илтгэлийг шүүн амжилттай явууллаа.   Олон улсын эрх зүйн тэнхим    цааш унших →
“Бүрэлдэхүүн сургуулиуд МУИС-ийн хөгжлийн бодлогод” сэдэвт нээлттэй хэлэлцүүлэг болно
Хэлэлцүүлгийн Зорилго МУИС-ийн хөгжлийн номнолыг цэгцлэн боловсруулах, дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг амжилттай хэрэгжүүлэх арга замын талаарх  бүрэлдэхүүн сургуулиуд, тэдгээрийн удирдлагын байр суурийг тодруулан судлах, шаардлагатай бодлогын зөвлөмж боловсруулахад энэхүү хэлэлцүүлгийн зорилго оршино. Зохион байгуулагчид Энэхүү хэлэлцүүлгийг МУИС-ийн Удирдах зөвлөл, Эрдмийн зөвлөл, Хамт олны зөвлөл зохион байгуулна. Зохион байгуулах үндэслэл, ач холбогдол Монгол Улсын Боловсролын тухай хуулийн 36 дугаар зүйл, Дээд боловсролын тухай хуулийн 10 болон 11 дүгээр зүйл, МУИС-ийн дүрэмд заасны дагуу Удирдах зөвлөл, Эрдмийн зөвлөл, Хамт олны зөвлөл нь дээд боловсролын байгууллагын өөрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх эрх үүрэг хүлээж, сургуулийн хөгжлийн бодлого боловсруулах, сургалт, эрдэм шинжилгээний ажилд үнэлэлт дүгнэлт өгөх чиг үүргийг гүйцэтгэдэг. Түүнчлэн МУИС-ийн Хөгжлийн стратеги төлөвлөгөөг амжилттай хэрэгжүүлэх, тус сургуулийн хөгжлийн алсын хараа, зорилго зорилтыг дээд боловсролын шинэчлэлийн хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулах, бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах түвшинд эрдмийн болон хөдөлмөрийн нийт хамт олон, бүрэлдэхүүн сургуулиудын үүрэг оролцоог нэмэгдүүлж, сонирхогч талуудын нэгдмэл ойлголт, байр суурьт хүрэхэд энэхүү хэлэлцүүлэг нь ач холбогдолтой болно. Үүний зэрэгцээ ил тод байдал, эргэн тайлагнах, нийгмийн хариуцлагын тогтолцоо зэрэг Сайн засаглалын үндсэн зарчмуудыг МУИС-д хэвшүүлэхэд тодорхой хувь нэмэр болно хэмээн зохион байгуулагчид үзэж байна. Хүлээгдэж байгаа үр дүн МУИС-ийн хөгжлийн бодлогыг боловсронгуй болгоход чиглэсэн бодлогын санал зөвлөмж гарна. Санал зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бодлого эрх зүйн орчин бүрдүүлэх үүднээс МУИС дүрэм, холбогдох журмыг шинээр боловсруулах, шинэчлэх, тэдгээрт нэмэлт өөрчлөлт оруулна. Зохион байгуулалтын хэлбэр Энэхүү хэлэлцүүлэг нь нээлттэй явагдах бөгөөд МУИС-ийн Удирдах зөвлөл, Эрдмийн зөвлөл болон Хамт олны зөвлөлийн гишүүд, захиргааны зөвлөлийн гишүүд, бүрэлдэхүүн сургуулиудын удирдлагууд оролцоно. Хэлэлцүүлэгт МУИС-ийн бүрэлдэхүүн  сургуулиудын удирдлага өөрсдийн удирдаж байгаа сургуулийн бүтэц зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, хөтөлбөрийн давхардлыг арилгах, бакалавр, төгсөлтийн дараах сургалт, эрдэм шинжилгээ судалгааг хөгжүүлэх чиглэлээр өөрсдийн бодлого төлөвлөгөө, алсын харааг нийт оролцогчдод танилцуулсан Бодлогын илтгэл тавьж, хэлэлцүүлгийг сэдэлжүүлж, улмаар асуулт хариулт, санал хэлэх байдлаар үргэлжилнэ. Бодлогын илтгэлийн агуулга, түүнд тавигдах шаардлага Бодлогын илтгэл нь тухайн сургуулийн хийсэн ажлын тайлан биш бөгөөд зөвхөн тус сургуулийн ирээдүйн хөгжлийн төлөв байдал, шинэчлэлийн хэрэгцээ, тулгарч байгаа асуудал тэдгээрийг хэрхэн шийдвэрлэх талаарх бүрэлдэхүүн сургуулийн удирдлагын байр суурь, бодлого номнолыг илэрхийлэхэд чиглэнэ. Илтгэлд анхаарах зүйлс: Тухайн бүрэлдэхүүн сургуулийн сургалтын хөтөлбөрүүд, бүтцийн зохистой байдал  тэдгээрийг боловсронгуй болгох, салбарын хөгжлийн алсын хараа (vision), эрдэм шинжилгээг хөгжүүлэх бодлогын шийдэл, төсөв санхүүжилтийн боломжит эх үүсвэрийн эрэл хайгуул зэрэг хөгжилд баримжаалсан бодлогыг тусгана. Шаардлагагүй зүйл: Өмнө нь хийсэн ажлын тайлан биш учраас бүрэлдэхүүн тэнхимүүд, нэгжийн хийсэн ажлыг нэгтгэн танилцуулах шаардлагагүй, Хэлэлцүүлгийн хуваарь Хэлэлцүүлэг 2013 оны 4 дүгээр сар 20-ний өдөр болно. Нэг удаагийн хэлэлцүүлэгт 3-4 бүрэлдэхүүн сургуулийн бодлогын илтгэл сонсох бөгөөд нэг илтгэл 10-15 минут, асуулт хариулт, санал  15 минутаас хэтрэхгүй хугацаанд үргэлжилнэ. Хэлэлцүүлэг 1.    10:10-11:40 цаг Бодлогын илтгэл тавих сургууль, захирлын нэр   1 Математик компьютерийн сургууль,  МКС-ийн захирал, доктор  Л.Алтангэрэл 2 Физик Электроникийн сургууль,  ФЭС-ийн захирал, доктор   Ж.Даваасамбуу 3 Мэдээллийн технологийн сургууль,  МТС-ийн  захирал, доктор Ч. Лодойравсал Хэлэлцүүлэг 2.     11.50-13.20  1 Эдийн засгийн сургууль,  ЭЗС-ийн захирал, доктор  Ц.Даваадорж 2 Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль, НШУС-ийн  захирал, доктор,дэд профессор Г.Эрдэнэбаяр Үдийн завсарлага – 13:20-14:00   3 Хууль зүйн сургууль,  ХЗС-ийн захирал, доктор, дэд профессор  Д.Солонго 4 Худалдааны сургууль, ХС-ийн захирал, доктор, профессор  Ж.Октябрь Хэлэлцүүлэг 3.    14.00-15.30 1 Биологи, биотехнологийн сургууль, ББС-ийн захирал, доктор  Н.Батхүү 2 Газарзүй, геологийн сургууль, ГГС-ийн захирал, доктор  В.Батцэнгэл 3 Хими хими инженерийн сургууль, ХХИС-ийн захирал, доктор  Б.Очирхуяг 4 Улаанбаатар сургууль, УБС-ийн захирал, доктор, профессор  С.Байгальсайхан Хэлэлцүүлэг 4.    15.40-17.10 1 Олон улсын харилцааны сургууль, ОУХС-ийн  захирал, доктор, дэд профессор  Н.Алтанцэцэг 2 Гадаад хэл соёлын сургууль, ГХСС-ийн  захирал, доктор Бадмаанямбуу 3 Монгол хэл соёлын сургууль,  МХСС-ийн  захирал, доктор,  профессор  Ж.Баянсан                   МУИС-ийн  Удирдах зөвлөл,  Эрдмийн зөвлөл, Хамт олны зөвлөл    цааш унших →
 “МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАР БА БОЛОМЖ” ТЭМЦЭЭН АМЖИЛТТАЙ БОЛЖ ӨНГӨРЛӨӨ
Манай улсад үйлдвэрлэл, уул уурхай, дэд бүтцийн хөгжил эрчимжиж, хүрээлэн буй орчны асуудал хурцаар хөндөгдөж буй өнөө цагт байгаль орчны хяналт, үнэлгээ, мониторинг судалгаа, мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэх асуудал нэн тэргүүнд тавигдах боллоо. МУИС-ийн ГГС нь байгаль орчны үнэлгээ, хүрээлэн буй орчин судлал, хөрс судлалын мэргэжилтэн бэлтгэдэг бөгөөд жил ирэх тусам эдгээр мэргэжлийн хэрэгцээ шаардлага улам ихэссээр байна. Иймд төгсөх курсын оюутан, магистрантуудыг мэргэжлийн дагуу ажлын байранд зуучлах, мэргэжил сурталчлах зорилгоор “Мэргэжлийн ур чадвар ба боломж” сэдэвт байгаль орчны үнэлгээний мэргэжлийн тэмцээнийг байгаль орчны үнэлгээ, аудитын зөвлөх “Natural Sustainable” ХХК-ийн санаачлагаар 2013 оны 4-р сарын 14-ны өдөр зохион явууллаа. Уг тэмцээнд төгсөх курсын 12, магистрант 6, нийт 18 оюутан оролцож мэдлэг, чадвараараа өрсөлдлөө. “Мэргэжлийн ур чадвар ба боломж” тэмцээн нь 2 үе шаттай явагдаж, 1-р шатанд оюутнуудын Онол-Эрхзүйн мэдлэгийг, 2-р шатанд Ур чадварыг шалгалаа. Ийнхүү энэ тэмцээн нь оюутны сэтгэн бодох чадвар, цаг ашиглалт, мэдээлэл эрэлхийлэх, бие даан ажиллах чадвар гэх мэт олон чадварыг давхар үнэлснээрээ ач холбогдолтой байлаа. Уг тэмцээний 1-р байранд БАХҮ ангийн 4-р курсын оюутан Х.Уянга, 2-р байранд БАХҮ ангийн 4-р курсын оюутан Ц.Бямбацэрэн, 3-р байранд Хүрээлэн буй орчны Олон улсын магистрант Э.Баттулга нар тус тус шалгарлаа. “Natural Sustainable” ХХК-ийн ажилтнууд тэмцээнд оролцсон нийт оюутнуудаас ярилцлага авч, БАХҮ ангийн 4-р курсын оюутан Х.Уянгааг компанидаа ажиллуулахаар сонгож, ажил амьдралынх нь гараанд өлгийдөн авлаа. “Мэргэжлийн ур чадвар ба боломж” тэмцээнийг энэ жилээс эхлэн “Natural Sustainable” ХХК-тай жил бүр хамтран зохион явуулах ба цаашид бусад тэнхим, сургуулиуд энэ төрлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэн явуулахаар болжээ.  цааш унших →
МХСС, МКС-ийн захирлын сонгон шалгаруулалтанд урьж байна
МУИС-ийн бүрэлдэхүүний Монгол хэл соёлын сургуулийн захирал, Математик компьютерийн сургуулийн захирлын ажлын байранд сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.   Ажлын байранд тавигдах нийтлэг шаардлага:   Боловсролын удирдлагын онол, арга зүйн мэдлэгтэй   Менежмент, эрх зүйн зохих мэдлэгтэй   Хуульт ёс, хууль хүндэтгэх, удирдлагын болон мэргэжлийн ёс зүйн зөрчилгүйн баталгаа, тодорхойлолттой   Ажлын байранд тавигдах тусгай шаардлага:  1.    Монгол хэл соёлын  сургуулийн захирал Боловсрол: Докторын зэрэгтэй Мэргэжил: Хэл, соёл, хүмүүнлэгийн чиглэлээр  дээд мэргэжилтэй Туршлага: Их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагад 5-аас дээш жил ажилласан, олон улсын хэмжээний сургалт, судалгааны ажилд идэвхитэй оролцож байгаа Ур чадвар: Нийтлэг гадаад хэлийг мэргэжлийн түвшинд эзэмшсэн, удирдан зохион байгуулах, манлайлах чадвартай   2.    Математик компьютерийн сургуулийн захирал Боловсрол: Докторын зэрэгтэй Мэргэжил:  Математик, мэдээлэл зүй, байгалийн ухааны чиглэлээр дээд мэргэжилтэй Туршлага: Их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагад 5-аас дээш жил ажилласан, олон улсын хэмжээний сургалт, судалгааны ажилд идэвхитэй оролцож байгаа Ур чадвар: Нийтлэг гадаад хэлийг мэргэжлийн түвшинд эзэмшсэн, удирдан зохион байгуулах, манлайлах чадвартай   бүрдүүлэх материал: Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн дор дурдсан баримт бичгийг бүрдүүлсэн байна. Үүнд: Төрийн албан хаагчийн анкет; Боловсролын болон эрдмийн зэрэг, цолны диплом, үнэмлэхийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар; Монгол Улсын иргэний үнэмлэхийн нотариатаар гэрчлүүлсэн  хуулбар; Ажил байдлын, мэргэжлийн болон удирдах ажил эрхлэх ур чадварын талаар тодорхойлолт /битүүмжилсэн/; Бүтээлийн жагсаалт; Сургуулийг хөгжүүлэх хөтөлбөр /5 хуудас/ Бүртгэл:        2013 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09.00 цагаас 23-ны өдрийн 18.00 цаг хүртэл МУИС-ийн хичээлийн 1-р байрны 201 тоот өрөөнд бүртгэлийн материал хүлээн авна. /Хүний нөөцийн мэргэжилтэн/         цааш унших →
Др. Штефан Ханселманн ЭЗС-ийн Хүндэт доктор боллоо
ХБНГУ-ын Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг- Эрдэс баялаг, Түүхий эдийн  Иж бүрэн санаачлага хөтөлбөрийн захирал, ЭЗС-ийн зочин профессор, Доктор Stefan Hanselmann-д  МУИС-ийн ЭЗС-ийн Хүндэт доктор цол олголоо. Хүндэт доктор цол олгох ёслолын ажиллагаанд МУИС-ийн захирлын үүрэг гүйцэтгэгч А.Галтбаяр, ХБНГУ-ын Элчин сайдын яамны төлөөлөгчид, ХБНГУ-ын Олон улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгийн суурин төлөөлөгч хатагтай Сабине Мюллер, МУИС-ийн бүрэлдэхүүн сургууль болон МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд оролцсон юм.  МУИС энх тайвныг тогтоох, шинжлэх ухаан, соёл, боловсролыг хөгжүүлэхэд жинтэй хувь нэмэр оруулсан эрдэмтэн, олон нийтийн байгууллага, хүмүүнлэгийн болон төрийн гарагмгай зүтгэлтэн гадаадын иргэнд хүндэт доктор цолыг олгодог уламжлалтай. Монгол улсын нийгэм, эдийн засаг, боловсролын салбарт тухайлан жижиг дунд үйлдвэрлэл, уул уурхай, МУИС-ийн ЭЗС-ийн хөгжилд оруулж буй доктор Штефан Ханселманны хувь нэмрийг өндрөөр үнэлж ЭЗС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн хурлаар Германы Олон Улсын Хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн Эрдэс баялаг, түүхий эдийн Иж бүрэн санаачлага хөтөлбөрийн захирал Штефан ханселманнд “Хүндэт доктор” цол олгохоор ийнхүү  шийдвэрлэжээ.  Тэрээр 2012-2013 оны хичээлийн жилээс эхлэн МУИС-ийн ЭЗС-ийн зочин профессороор уригдан ажиллаж байгаа юм.  цааш унших →
Томскийн Улсын Багшийн Их сургуультай хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурлаа
Өнгөрсөн баасан гарагт ОХУ-ын Томск мужийн Дээд боловсролын хэлтсийн дарга Пушкаренко Алексей Борисович, орлогч дарга Шпаченко Ирина Анатольевна,  Томск мужийн Улсын багшийн их сургуулийн захирал Панова Татьяна Андреевна, Техникийн их сургуулийн захирал Гузарова Надежда Ивановна болон бусад төлөөлөгчид МУИС-д айлчилж, хамтран ажиллах талаар ярилцан санал солилцож, танилцах уулзалт хийсэн юм.  Уулзалтын хүрээнд  Томскийн Улсын багшийн их сургууль, МУИС-ийн Нийгмийн шинжлэх ухааны их сургууль хооронд хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурлаа.  цааш унших →
Ажлын байрны нээлттэй өдөрлөг боллоо
МУИС-ийн Оюутанд Үйлчлэх Төв нь МУИС- ийн төгсөгчдийг ажлын байранд шууд зуучлах, ажил олгогч аж ахуйн нэгж байгууллагуудад МУИС-ийн төгсөгчдөөс хүний нөөцөө бүрдүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх, оюутнуудыг байнгын болон зуны амралтаар хөдөлмөр эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор “JOB FAIR” өдөрлөгийг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг билээ. Өнгөрсөн баасан гарагт энэхүү өдөрлөгийг Монгол Япон төвийн их танхимд зохион байгууллаа. Өдөрлөг дөрөв дэх жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа ба өмнөх жилүүдэд Улсын хөдөлмөрийн төв бирж, Нийслэлийн хөдөлмөрийн газартай хамтран зохион байгуулдаг байсан бол энэ удаа  МУИС-ийн Оюутанд үйлчлэх төв бие даан зохион байгуулсан нь онцлогтой байлаа.   Өдөрлөгт МУИС- ийн захирлын үүрэг гүйцэтгэгч А.Галтбаяр, НШУС-ийн захирал Г.Эрдэнэбаяр, ЭЗС- ийн захирал Ц.Даваадорж, ГХСС-ийн захирал Д.Бадмаанямбуу, ХС-ийн захирал Ж.Октябрь, Улсын хөдөлмөрийн төв биржийн дэд дарга Д.Баттогтох нар хүрэлцэн ирж мэндчилгээ дэвшүүлсэн юм. Өдөрлөгийн үйл ажиллагааг нээж МУИС- ийн захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Доктор А.Галтбаяр  үг хэлэн, Говийн Их Ноён Хутагт Данзанравжаагийн Үлэмжийн чанар дуугаар  МТС-ийн 2-р курсын оюутан Т.Отгончимэг дуулж, хөгжимчин н.Зоригтбаатар хуурдаж мэнд дэвшүүллээ.   Өдөрлөгт монголын шилдэг топ аж ахуй нэгж байгууллага болох Энержи ресурс, Бодь групп, Улсын хөдөлмөрийн төв бирж, Нийслэлийн хөдөлмөрийн газар, Голомт банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Хаан банк, Хадгаламж банк, АПУ ХХК зэрэг 32 байгууллагуудын хүний нөөцийн менежерүүд 5064 нээлттэй сул ажлын байртайгаа хүрэлцэн ирж, тус ажлын байрууд дээр төгсөх курсын 1991 оюутан анкет бөглөж ажилд бүртгүүлсэн байна. Мөн давхардсан тоогоор 5685 оюутанд зөвлөгөө мэдээлэл өглөө.  цааш унших →
Шүүхийн мэтгэлцээнд МУИС-ийн оюутнууд тэргүүллээ
МУИС-ийн Хууль Зүйн сургуулийн Практик сургалтын тэнхим нь 2009 оноос эхлэн Хууль зүйн их, дээд сургуулиудын дунд шүүхийн мэтгэлцээний тэмцээнийг зохион байгуулж эхэлсэн бөгөөд 5 дахь удаагийн Шүүхийн мэтгэлцээний тэмцээнийг 2013.04.13-ны өдөр  Захиргааны хэргийн шүүхийн мэтгэлцээний чиглэлээр зохион байгууллаа. Тэмцээнийг МУ-ын Шүүхийн тухай хуулийн дагуу Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар томилогдсон Захиргааны хэргийн шүүгчид шүүж дүгнэдэгээрээ ихээхэн онцлогтой байдаг. Энэ удаагийн тэмцээний шүүгчдээр Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Д.Батбаатар, П.Соёл-Эрдэнэ, Нийслэлийн Захиргааны хэргийн шүүхийн шүүгч Д.Баатархүү, Ц.Сайхантуяа нар шүүгчээр оролцсон юм. Тэмцээнд: МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль “Отгонтэнгэр” их сургуулийн  ХЗС Орхон” их сургууль ХЗС “Их засаг” ОУИС-ХЗС “Шихихутуг” Хууль зүйн дээд сургууль “Билиг” Хууль зүйн дээд сургууль Улаанбаатар их  сургуулийн Хууль зүйн салбар “Сутай” дээд сургууль Хууль сахиулахын их сургууль гэсэн  хууль зүйн их, дээд сургуулийн оюутнууд оролцов. Тэмцээн 4-н үеийн турш өрсөлдөөнтэй явагдсаны эцэст тэмцээний дүн гарсан бөгөөд 1-р байранд МУИС-ХЗС-ийн баг, 2-р байранд Шихихутуг ХЗДС-ийн баг, 3-р байранд “Их засаг” ОУИС-ийн ХЗС-ийн баг тус тус шалгарлаа.    цааш унших →
Олон улсын оюутнууд “Дэлхийн энергийн төв-Хамарын хийд”-д зочиллоо
“Элгэмсэг нутагт тавтай морилоорой” хөтөлбөрийн хүрээнд Дорноговь аймгийг аялал жуулчлалын жил болгон зарласантай холбогдуулан МУИС-ийн ОЮУТАНД ҮЙЛЧЛЭХ ТӨВ-ийн санаачлагаар Дорноговь аймгийн нутагт үйл ажиллагаа эрхэлдэг “Засаг Чандмань Майнз” ХХК, Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын Засаг даргын Тамгын газар, Дорноговь аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч Ш.Цэндболд, Г.Мягмардорж, З.Алтангэрэл /СГЗ, Хутагтын тахилч/ нарын дэмжлэгтэйгээр Гадаад дотоодын 54 хүний бүрэлдэхүүнтэй “МУИС”-ийн групп “Улаанбаатар–Сайншанд–Хамарын хийд–Шамбалын орон–Хүслийн Уул” маршрутаар 2 шөнө, 1 өдрийн аяллыг амжилттай зохион байгууллаа. Аяллын хүрээнд Хамарын хийдийн хамба лам Дөш адислан, тайлбарлагч ламын хамтаар Тонтой хад, Шамбалын орон, Эхийн умай, 108 агуй, Хүслийн Уулаар дамжин Сайншанд хотод хүрэлцэн ирсэн. Дорноговь аймгийн түүхийн музейн захирал Г.Цагаандэрэм уулзалт хийж, музейгээ танилцуулан, Равжаа музейн захирал З.Алтангэрэл бэлэг бэлгийн дээд “Khamar monastery” ном бэлэглэснээр аялал үргэлжиллээ. Аялалд МУИС-д суралцаж буй 15 орны төлөөлөл болсон гадаад оюутнууд, мөн МУИС-ийн идэвхитэн оюутнууд оролцсон бөгөөд Монгол улсын түүхэн дурсгалт газруудыг олон орны оюутан залуусд сурталчилах, тус бүс нутгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой болсон төдийгүй гадны залуусд Монгол соёл, өв уламжлалыг танин мэдэх боломж олгосноороо онцлог байлаа. МУИС-Оюутанд үйлчлэх төв 2013 оны 4 дүгээр сарын 12 МУИС-ийн гадаад оюутнууд өөрсдийн далбаатайгаа аялалд гарахын өмнө Монгол Улсын Их Сургууль- Олон Улсын Сургууль МУИС аялалын баг УБ-Сайншанд чиглэлийн галт тэргэнд суулаа   Галт тэргэнд чөлөөт цагаа өнгөрүүлж байгаа нь ОХУ-ын оюутнууд шатар тоглож байгаа нь Хоолондоо Галт тэргээр удаан аяласны эцэст зочид буудалдаа амарлаа Юуны тулд Дорнын сайхан говьд очлоо доо. Нар мандахыг харнаа.. Өглөө эрт 5 цагт боссон идэвхтэн оюутнууд Аялалын анхны нар ийнхүү мандлаа… Бүгд хүслээ бодон залбирлаа Нар мандахыг харчихаад өглөөний ундаа уухаар хүлээж байгаа нь Хамарын хийдийн зүгт… 43 км давхих хурдан унаанууд байраа эзэлжээ Дөш ламаас адис авч, хурал хурж буй лам нарын үйл ажиллагаатай танилцаж, хандмаа нарын хийдээр зочлон, өвгөн суварга үзэж сонирхсоны дараа дурсгалын зураг татууллаа “Шамбалын орон-Энергийн төв”ийн гадна ерөнхий тайлбар сонсож байгаа нь Баатар ламын тайлбарыг сонсонгоо бүтэн жилийн энергээ хуримтлуулан сууж байгаа нь. Равжаа хутагтын 108 агуйд хүрэлцэн ирсэн нь: Якут охин аман хуур тоглож сонирхуулж байгаа нь Япон охин эхийн умайгаас дахин мэндэлж буй нь Бүгд гар гараа барилцан буух ёстой номтой юм гэсэн шүү “Хүслийн уул”-ын зүг хамгийн нандин хүслээ шивнэхээр… МУИС маань ямагт мандан бадраг Хүслийн уулын орой дээр далбаагаа мандууллаа Буцах замдаа тэмээн сүрэгтэй тааралдаж оюутнууд маань нүдээ баясгалаа Дорноговь аймгийн төв музейн захирал өөрийн биеэр музейн үзмэрүүдийг тайлбарлаж өглөө Равжаа хутагтын музейн олон сайхан үзмэрүүд бидний сэтгэлийг баясгасан юм (Япон оюутнууд музейн гаднах Равжаа хутагтын хөшөөн дэргэд) Сайншанд сумын засаг даргын нэрэмжит хүлээн авалтын үеэр Сайншанд сумын нутгийн удирдлагын ордны гадаа дурсгалын зураг татуулаад нутгийн зүг хүлгийн жолоо заллаа  цааш унших →
Copyright © 2009 МУИС. All rights reserved.