төсөл

Ойн тогтвортой менежментийг хангахад хамтран ажиллана

Өчигдөр МУИС-ийн захирал С.Төмөр-Очир, Финляндын Ойн судалгааны хүрээлэнгийн захирал Hannu Ratio,  ЗГХА Ойн газрын орлогч ...

Уул уурхайн машин механизмыг хянах систем боловсруулах төсөлд МУИС хамтран ажиллахаар боллоо

МУИС-ийн Мэдээллийн технологийн сургууль 8-р сарын 19-ний өдөр Солонгосын Chungnam-ын их сургуулийн аж үйлдвэр, судалгаа ...