Хэлэлцүүлэг

“МУИС-ийн Сургалтын журам”-ын төслийн хэлэлцүүлэг боллоо

“МУИС-ийн Сургалтын журам”-ын /2015.06.30, №А/203/ төслийн хэлэлцүүлэг 2018 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдөр Номын сангийн 203 тоот танхимд боллоо. Шинэчилсэн журмын төслийг МУИС-ийн захирлын 2016 оны 11 дүгээр сарын 4-ний өдрийн А/301 дугаар тушаалаар ...