“Оюутан цагдаа эргүүл” ажиллав

Share Button

2019-2020 оны хичээлийн жилийн нээлтийн арга хэмжээнд МУИС-ийн оюутнууд “Оюутан цагдаа эргүүл”-д ажиллав. Хичээлийн жилийн нээлтийн үйл ажиллагаанд оролцохоор ирсэн шинэ элсэгчдэд заавар, зөвлөгөө өгөх, чиглүүлэх үйл ажиллагаанд оролцож, хамтран ажилласан оюутнууддаа баярлалаа.

ОЮУТАН, ТӨГСӨГЧИЙН ХЭЛТЭС