Оюутны дотуур байранд цагдаагийн ажилтнууд яриа, таниулга хийж байна

Share Button

Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн цагдаагийн ажилтнууд Монгол Улсын Их Сургуулийн оюутнуудад Зөрчлийн тухай хууль, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх болон хорт зуршлын хѳнѳѳл зэрэг сэдвийн хүрээнд сургалт зохион байгуулж байна. Сүхбаатар дүүргийн 6-р хорооны хэсгийн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч В.Батсайхан оюутны 3-р байрны оюутнуудад яриа таниулга хийлээ.

ОЮУТАН, ТӨГСӨГЧИЙН ХЭЛТЭС

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар