“Зан чанараа төлөвшүүлэхийн учир” сэдвээр оюутнуудад яриа хийлээ

Share Button

“Үнэт зүйлсийн боловсролын академи”-ийн тэргүүн, гэр бүл судлаач Р.Мөнхцэцэг “Зан чанараа төлөвшүүлэхийн учир” сэдвээр оюутны 1-р байранд амьдардаг оюутнуудад яриа хийлээ. Оюутан суралцагсдад гэр бүлийн амьдралд бэлтгэх, бат бэх гэр бүлийг байгуулах, аливаа саад бэрхшээлийг зөвөөр даван туулах, хариуцлагатай ёс зүйтэй хандах сайн иргэн болгон төлөвшүүлэх хөгжлийн хэрэгцээг олон талаас нь хангахад гэр бүлийн боловсролын тухай өнөөдрийн ярианы зорилго оршиж байна.

Хүрэлцэн ирж, санал бодлоо хуваалцсан оюутнууддаа баярлалаа

ОЮУТАН, ТӨГСӨГЧИЙН ХЭЛТЭС