Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

Монгол Улсын Их Сургуулийн Шинжлэх ухааны сургуулийн Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхимийн докторант Алтансан овогтой Оюунцэцэн “ХХ зууны Монголын эмэгтэй зохиолчдын сэтгэлгээний хувьсал, уран бүтээл дэх феминист үзэл” /Хүүрнэл зохиолын жишээн дээр/ сэдвээр Хэл бичгийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 14:00 цагт Улаанбаатарын Их Сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн А-302 тоот танхимд болно.

Утга зохиолоор доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл