Орлоготой оюутан хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй “Түр ажлын байрны өдөрлөг” болно

Share Button

Image may contain: text