Цагдаагийн байгууллагын ажилтнууд оюутны байранд хууль, эрх зүйн яриа, таниулга хийлээ

Share Button

Сүхбаатар дүүрэг дэх Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн 8 дугаар хорооны 1 дүгээр хэсгийн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч Ц.Тэнгисболд,  дэслэгч С.Түвшинтогоо нар оюутны 4 дүгээр байрны оюутнуудад Монгол Улсын Зөрчлийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль, тогтоомжийн хүрээнд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, архи, тамхины хор уршигийн талаар яриа, таниулга хийв. 

Суралцагсдад зориулсан хууль, эрх зүйн сургалт, мэдээлэл, яриа таниулга цувралаар үргэлжлэн явагдана. 

ОЮУТАН, ТӨГСӨГЧИЙН ХЭЛТЭС

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар