Видео | Сургалтын үйл ажиллагааны журамд заасан дүнгийн нэмэлт тэмдэглэгээ, түүний тайлбар

Share Button
МУИС-ийн Сургалтын үйл ажиллагааны журамд заасан дүнгийн нэмэлт тэмдэглэгээ, түүний тайлбар.
МУИС-ийн Сургалтын үйл ажиллагааны журамтай https://www.num.edu.mn/…/JURAM/SurgaltiinJuram20220627.pdf холбоосоор нэвтэрч танилцана уу.
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар