Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

МУИС-ийн ШУС-ийн БУС-ын Биологийн тэнхимийн докторант Цэрэн-Очирын Цэрэндулам “Хустайн байгалийн цогцолборт газрын уулын хээрийн ургамалжлын хөдлөлзүй” сэдвээр Биологийн ухааны докторын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 1 дүгээр сарын 23-ны 14:00 цагт МУИС-ийн хичээлийн I байрны Эрдмийн танхим буюу Дугуй танхимд болно.

Биологийн ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар