Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн докторант Шүрэнчулуун овогтой Цэрэндулам “Удирдлагын шийдвэр гаргалтын математик загварчлалыг оюутны ачаалал тооцоолоход ашиглах нь” сэдвээр Менежментийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдрийн 15:00 цагт ШУТИС-ийн V байр (БАТС-ийн байр)-ны 411 тоот танхимд болно.

МЕНЕЖМЕНТИЙН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар