Нийт суралцагчдын анхааралд | Хожимдсон бүртгэл, хичээл цуцлалт

Share Button
  1. Хичээл сонголтоос хоцорсон суралцагчид 2023 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрийг дуустал  SiSi-ийн маягт цэсээс <хожимдсон бүртгэлийн маягт> бөглөн харьяа сургуулийнхаа мэргэжилтэнд хандан зөвхөн суудлын боломжтой хичээлд хүсэлт гаргаж бүртгүүлнэ.   
  2. 2023 оны 2 дугаар сарын 2-8-ны өдрүүдэд сургалтын үйл ажиллагааны журмын дагуу хүндэтгэн үзэх шалтгаан (баримт, нотолгоог хавсаргах)-тай суралцагч зөвхөн суудлын боломжтой хичээлийг 1 багц цаг /98600 төгрөг/-ийн хураамж төлөн сонгон баталгаажуулна.  
  3. Хичээл цуцлуулах бол мөн SiSi-гийн  маягт цэсээс <хичээл цуцлалтын маягт> бөглөн, хүсэлт гаргана. 

 

Суралцагчид дараах хаяг байршлаар харьяа бүрэлдэхүүн сургуулийн ХИЧЭЭЛ ЗОХИЦУУЛАЛТ ХАРИУЦСАН мэргэжилтэнд хандана уу. 

  Харьяа сургууль  Хичээлийн байр, тоот  Утас  Мэргэжилтний нэр 
1  Бизнесийн сургууль  IY-203а  7730-7730-1327  З.Саранцэцэг 
2  Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль  

Хууль зүйн сургууль 

 IIIб-207  7730-7730-1327 С.Цэрэндолгор 
3  Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль  III-113  7730-7730-1324  Х.Бэрцэцэг 
4  ШУС-ийн Байгалийн ухааны салбар  II-217  7575-4400-1328  Н.Долгорсүрэн 
4  ШУС-ийн Нийгмийн ухааны салбар  II-217  7730-7730-1329  Д.Цэнд-Аюуш 
5  ШУС-ийн Хүмүүнлэгийн ухааны салбар  II-217, 105  7575-4400-1326 

7730-7730-1321 

Д.Чанцал 

Р.Алтансайхан 

 Элсэлт, бүртгэлийн хэлтэс 

2023 оны 1 дүгээр сарын 30

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар