“Хүртээмжтэй сургалт-Тохируулга” цахим уулзалт, ярилцлага болов

Share Button

МУИС-ийн Оюутны хөгжлийн төвийн урилгаар АНУ-ын Жоржио мужийн Кенеса Их Сургуулийн Тэгш хамруулах сургалт ба бие хүний хөгжлийн сургуулийн гүйцэтгэх захирал, дэд профессор Нийл Дачак, “Гэрэлт-цох байшин” ТББ-ын үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал Б.Оюунтөгс нар “Хүртээмжтэй сургалт-Тохируулга” сэдвээр МУИС-ийн оюутнуудтай цахим уулзалт, ярилцлага хийв.


Уулзалт, ярилцлагаар МУИС-д суралцаж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдыг дэмжих хөтөлбөрийг сургуулийн орчинд хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа талаар оюутнуудтай ярилцлага хийж зөвлөгөө, мэдээлэл өгч суралцагчдын сонирхсон асуултад хариулж мэдээлэл солилцлоо.

Уулзалт, ярилцлага цувралаар үргэлжлэн явагдана.

ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар