ажлын байр

Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургуульд мэдээллийн технологийн хэрэглэгчид туслах мэргэжилтэн шалгаруулж авна

Ажлын байрны нэр: Мэдээллийн технологийн хэрэглэгчид туслах мэргэжилтэн /үндсэн/ Ажлын байранд тавигдах шаардлага: Боловсрол: Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй Мэргэжил: Компьютерийн сүлжээ, компьютерийн инженер, мэдээллийн технологийн чиглэлийн мэргэжил эзэмшсэн Мэргэшил: Сүлжээ холбоо, техник хангамжийн чиглэлээр ...

МУИС-ийн Бизнесийн сургуульд тэнхимийн туслах ажилтан шалгаруулж авна

Ажлын байрны нэр: Тэнхимийн туслах ажилтан-1 /түр/  (Санхүүгийн тэнхим) Ажлын байранд тавигдах тусгай шаардлага: Боловсрол: Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй Мэргэжил: Санхүү болон мэдээллийн технологи Ажлын байранд тавигдах нийтлэг шаардлага: Албан хэрэг хөтлөх, бичиг баримт ...

Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль, Экологийн боловсролын төвд дараах ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна

БАЙГАЛЬ -ЭХ ЛИЦЕЙ АХЛАХ СУРГУУЛЬ, ЭКОЛОГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВ   Ажлын байр: Экологийн боловсролын төвийн сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Тавигдах шаардлага: Биологич (Экологич, амьтан судлаач) Аль нэг гадаад хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй 3-аас дээш жил ажилласан, ...

МУИС-ийн Бизнесийн сургуульд тэнхимийн туслах ажилтан шалгаруулж авна

Ажлын байрны нэр:  Тэнхимийн туслах ажилтан -1  (Маркетинг, худалдааны тэнхим) Ажлын байранд тавигдах тусгай шаардлага: Боловсрол:Дээд, Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй Мэргэжил: Монгол хэл-Уран зохиол, Мэдээллийн технологи, Бизнесийн удирдлага Ажлын байранд тавигдах нийтлэг шаардлага: Албан ...

ХШУИС-Д ЛАБОРАНТЫН АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Ажлын байрны нэр: Лаборант -1  /үндсэн/  (Компьютерийн сүлжээний лаборатори) Ажлын байранд тавигдах тусгай шаардлага: – Боловсрол: Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй – Мэргэшил: CCNA-ийн сургалтанд сууж төгссөн бол давуу тал болно /Complication certified/ – Лабораторийн ...

МУИС-ийн Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхимд багш сонгон шалгаруулж авна

ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН, ОЙН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ТЭНХИМ Ажлын байрны нэр:  Ой судлал, ногоон байгууламж-1 /түр/ Заах хичээл: Мод судлал Байгаль орчны индикатор ургамал судлал Хот суурин цэцэрлэгжүүлэлт Ногоон байгууламжийн төлөвлөлт Дендрохронологи Бүс нутгийн ойжуулалт Ажлын байранд ...

МУИС-ийн Хангамж, үйлчилгээний газарт дараах ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна

 Хангамж, үйлчилгээний газар Ажлын байрны нэр: Хангамж, үйлчилгээний газарт мэргэжилтэн Ажлын байранд тавигдах шаардлага: Боловсрол: Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй Мэргэжил: Бизнесийн удирдлага, Эрх зүйч Мэргэшил: Худалдан авалт, зохион байгуулалтаар мэргэшсэн /ХАА-ны А3 гэрчилгээ нь ...

МУИС-ИЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРГУУЛЬД БАГШ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРГУУЛЬ БАЙГАЛИЙН УХААНЫ САЛБАР ФИЗИКИЙН ТЭНХИМ Ажлын байрны нэр:  Физикийн багш-1 /үндсэн/ Заах хичээл: Квант механик Онолын физикийн арга Квант оптик Лазерын физик Ахисан түвшний квант механик Ажлын байранд тавигдах шаардлага: – Боловсрол: ...

БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬД ТЭНХИМИЙН ТУСЛАХ АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Ажлын байрны нэр: Тэнхимийн туслах ажилтан-1 /үндсэн/  (Санхүүгийн тэнхимд) Ажлын байранд тавигдах тусгай шаардлага: – Боловсрол: Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй – Мэргэжил: Санхүүгийн болон мэдээллийн технологи Ажлын байранд тавигдах нийтлэг шаардлага: Албан хэрэг хөтлөх, ...

МУИС-ИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ШИНЖЛЭХ УХААН, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН СУРГУУЛЬД БАГШ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ШИНЖЛЭХ УХААН, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН СУРГУУЛЬ ЭЛЕКТРОНИК, ХОЛБООНЫ ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ТЭНХИМ Ажлын байрны нэр: Сүлжээний технологийн багш- 1 /түр/ Заах хичээл: Дохио ба систем Утасгүй холбоо Холбооны систем Тоон дохио боловсруулалт Телехолбооны сүлжээ ба дохиолол Оптик холбоо ...
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар