Шинэ ном

“Англи Хэлний Дүрэм, Сорилго” хэвлэгдэн гарлаа

МУИС- ийн багш С.Чимэд, Д. Золжаргал нарын хамтын бүтээл  “Англи Хэлний Дүрэм, Сорилго” ном  хэвлэгдэн гарлаа. Тус бүтээл нь тэдний өмнө туурвисан  “Тhe Ultimate Concourse Test Preparation Book” (2007 он), “Англи Хэлний Сорилго” (2008 он), ...

“Судалгаа, шинжилгээний ажлын зөвлөмж” ном хэвлэгдэн гарлаа

  Профессор, доктор Ж. Октябрийн бичсэн “Судалгаа, шинжилгээний ажлын зөвлөмж” ном хэвлэгдэн гарлаа. Энэхүү номонд судалгаа шинжилгээний ажлын үе шат, судалгааны арга,  магистрын дипломын ажил, докторын диссертаци, хураангуй, тодорхойлолт, эрдэм шинжилгээний илтгэл, өгүүлэл бичих талаар ...

“Газарзүй-3” сурах бичиг эзэндээ очлоо

МУИС-ийн ГГС-ийн багш нарын баг ЕБС-ийн 9-р ангид үзэх “Газарзүй-3” сурах бичгийг зохиож дуусчээ. Саяхан “Адмон” ХХК-д хэвлэгдэж, сурагчдын гарт очсон уг сурах бичгийг ГГС-ийн Газарзүйн тэнхмийн зөвлөх багш проф М.Баянтөрөөр удирдуулсан  доктор В.Батцэнгэл, Г.Юмчмаа, ...

Номын санд шинээр ирсэн номын мэдээлэлтэй танилцана уу

МАТЕМАТИК Жигмэд Б. Дүрслэх геометр: ЕБС-ийн багш нар болон их, дээд сургуулийн оюутанд зориулав /Ред. Д. Баттогтох, Д. Мөнхбаяр. – УБ.: Ном хур, 2009. – 138 х. Дүрслэх геометр нь огторгуй дахь геометр дүрсийг, түүний ...