Шинжлэх ухааны сургуулийн Биологийн тэнхимд Магадлан итгэмжлэлийн олон улсын шинжээчдийн баг ажиллаж байна

Европын холбооны Эрасмус плас төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй “Докторын хөтөлбөрийг олон улсад хүлээн зөвшөөрүүлэхэд /интернациональчлах/ чиглэсэн оновчтой чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоог бий болгон хэрэгжүүлэх” зорилго бүхий C3QA төсөл нь 2017 оны 2 дугаар сараас эхлэн хэрэгжиж байна. Төслийн...