“МУИС-ийн сорилго-2024” өдөрлөг, олимпиадын хүрээнд “Монгол хэл” хичээлийн арга зүйн зөвлөмж хүргэнэ

Share Button
ЕБС-ийн сурагчдад зориулж ЭЕШ-ын 10 хичээлээр арга зүйн зөвлөмж өгөх, лекц, мэргэжлийн хөтөлбөр, сургалтын орчин, оюутныг дэмжих үйлчилгээг танилцуулах хүрээнд “МУИС-ийн сорилго-2024” өдөрлөг, олимпиадыг Багш, оюутны хөгжлийн төвд зохион байгуулж буй. Энэ долоо хоногт “Монгол хэл” хичээлийн арга зүйн зөвлөмжийг МУИС-ийн Монгол хэл, хэл шинжлэлийн эрдэмтэд болон Боловсролын үнэлгээний төвийн мэргэжилтэн хүргэхээр боллоо.
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар