Боловсролын үнэлгээний төвтэй хамтран Элсэлтийн шалгалтын зөвлөмж 10 хичээлийг бэлтгэлээ

Share Button

Монгол Улсын Их сургууль нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Боловсролын үнэлгээний төвтэй хамтран Элсэлтийн шалгалтын  зөвлөмж 10 хичээлийг бэлтгэснийг хүлээн авна уу.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар