Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

Захиргааны зөвлөлийн 2014 оны 11 дүгээр сарын 28-ний өдрийн ээлжит хуралдааны мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

1. Захирлын мэдээлэл
2. ХЗС-ийн өнөөгийн бүтэц зохион байгуулалтын талаар /Б.Тэмүүлэн/

Шийдвэрлэсэн нь:

1. ХЗС-ийн бүтэц зохион байгуулалтын асуудлын талаар дахин бүрэлдэхүүн сургууль дээрээ хэлэлцэж, дотоод зохион байгуулалтаа нарийн тодорхой болгон 2014 оны 12-р сарын 15 нд Захиргааны зөвлөлд оруулж хэлэлцүүлэхийг ХЗС-ийн захирал Б.Тэмүүлэнд даалгав.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар