Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

Захиргааны зөвлөлийн 2014 оны 12 дүгээр сарын 19-ний өдрийн ээлжит хуралдааны мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

  1. Захирлын мэдээлэл /Багшийн зэрэглэлийн асуудлаар/
  2. 2014-2015 оны хичээлийн жилд элссэн Бакалаврын түвшний оюутны мэргэжлийн хөтөлбөр сонгох журам /Сургалт хариуцсан дэд захирал О.Мөнхбат /
  3. МУИС-ийн 2015 оны төсөв /СЭЗХБЭ дэд захирал Д.Нямаа/

Шийдвэрлэсэн нь:

  1.  Профессор багш ажиллуулах журамд заасны дагуу багшийн албан тушаалын зэрэглэлийн сонгон шалгаруулалтыг 2015 оны зургадугаар сараас эхлэн мөрдөх. Иймд 2015 оны 01 тушаалыг хуучин зэрэглэлээр нь гаргах
  2.  2014-2015 оны хичээлийн жилд элссэн Бакалаврын түвшний оюутны мэргэжлийн хөтөлбөр сонгох журамд саналуудыг тусган дараагийн хурлаар дахин хэлэлцэж батлах
  3. МУИС-ийн 2015 оны Төсвийг энэ амралтын өдөр дахин хянан хэлэлцээд 2014.12.26-ны өдрийн Удирдах зөвлөлийн хуралд оруулж хэлэлцүүлэх
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар