Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургуулийн Нийгмийн ухааны салбарын Сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцааны тэнхимийн докторант Түгж овогтой Өнөрсайхан «Монголын арилжааны телевизүүдийн өнөөгийн байдал, хөгжлийн чиг хандлага» нэг сэдэвт бүтээлээр Сэтгүүл зүйн докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2018 оны тавдугаар сарын 29-ний өдөр 14:00 цагт МУИС-ийн 2р байрны 220 тоот өрөөнд болно.  Горилогчийн бүтээлтэй МУИС-ийн төв номын санд танилцана уу.

СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ