Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

Төрийн өмчит Улаанбаатарын Их Сургуулийн докторант Эрдэнээ овогтой Нямдаваа нь “La1-xCexCoO3 перовскит нэгдлийн кристалл бүтэц ба шинж чанарын судалгаа” сэдвээр химийн ухааны чиглэлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2018 оны 5 дугаар сарын 31–ний өдрийн 10.00 цагт МУИС-ийн I байрны Эрдмийн танхимд (дугуй заал) болно.

ХИМИ, ХИМИЙН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ