Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

МУИС-ийн Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхимийн докторант Дагийраазай овогтой Нямдорж “Монгол төрийн бэлгэдлийн уламжлал, шинэчлэл” сэдвээр хэл бичгийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдрийн 10:00 цагт Улаанбаатарын Их Сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн А-302 тоот танхимд болно.

Утга зохиолоор доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл