Сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдэгдэл

Share Button

Улсын онцгой комиссын тогтоолоор хөл хөдөлгөөнийг 2020 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 3 дугаар сарын 16-ны өдөр хүртэл хязгаарласантай холбогдуулан тухайн хугацаанд хичээлийн даалгаврыг хүлээн авах, үнэлэх хугацааг 2020 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрөөс хойш байхаар зохицуулна уу.

Элсэлт, бүртгэлийн хэлтэс