ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА | Оюутны үнэмлэхний бэлдэц, үнэмлэх уншигч машин, тоног төхөөрөмж /дахин зарлагдаж байна/

Share Button

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1589512331188 холбоосоор нэвтэрч үзнэ үү.