Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн докторант ЦЭДЭНСОДНОМ овогтой ПҮРЭВТУЯА нь “ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРТГИЙН УДИРДЛАГЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЗАРИМ АСУУДАЛ” сэдвээр Бизнесийн удирдлагын ухааны доктор /Ph.D/-ын зэрэг хамгаална.

Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн 13:00 цагт МУИС-ийн хичээлийн I байрны Эрдмийн танхимд /Дугуй заал/ болно.

БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН УХААНЫ ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар