Нийт магистрант, докторантуудын анхааралд

Share Button

МУИС-ийн Сургалтын журмын 4.4.2 заалтын дагуу магистрант, докторант нь элссэн эхний улиралдаа багтаан сургалтын ганцаарчилсан төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулдаг. 2020 оны 08 сарын 28-ны өдрийн А/206 тоот МУИС-ийн Захирлын тушаалын дагуу Ахисан түвшний сургуулийг (АТС) байгуулсан. Иймд 2020-2021 оны намрын улирлаас тус төлөвлөгөөг (цаашид “Суралцагчийн хувийн төлөвлөгөө” гэх) шинэчилсэн загварын дагуу хүлээн авахаар төлөвлөж байна. Ковид 19 цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалан цахим хэлбэрээр хүлээн авна.
Дэлгэрэнгүйг https://graduate.num.edu.mn/?p=2810 холбоосоор хүлээн авна уу.

Ахисан түвшний сургууль

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар