Дээд боловсролын салбарын чадамжийг дээшлүүлэх ERASMUS+ CBHE хөтөлбөрөөс хэрэгжүүлэх төслийн нээлт боллоо

Share Button

Европын Холбооны санхүүжилттэй Дээд боловсролын салбарын чадамжийг дээшлүүлэх ERASMUS+ CBHE хөтөлбөрөөс хэрэгжүүлэх “Enhancing education programmes in Arts and Humanities via European STEM methods and tools/ARTEST” 618802-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP төслийн нээлтийн уулзалтыг 2021 оны 3-р сарын 5-ны өдөр Zoom платформ ашиглан онлайнаар хийлээ.

Уг хамтарсан төсөлд Европын холбооны улсуудаас Кольний их сургууль (Герман), Киприйн технологийн их сургууль (Кипр), Катанийн их сургууль (Итали), Пелопонессийн их сургууль (Грек), Грекийн олон улсын их сургууль (Грек), ОХУ-аас Пермийн улсын их сургууль, Оросын Хүмүүнлэгийн их сургууль (Москва), Иммануэл Кантийн нэрэмжит Балтийн их сургууль (Калининград), Тувагийн улсын их сургууль, Монголоос МУИС, ШУТИС, ХУИС оролцож байна.

Уг төсөл 3 жилийн хугацаанд хэрэгжих ба төслийн хүрээнд ХШУИС-ийн Электроник, Холбооны Инженерчлэлийн Тэнхим болон ШУС-ийн Антропологи, археологийн тэнхим хамтран E02220201 Археологийн магистрын хөтөлбөрийг сайжруулах юм.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар