Хөтөлбөр сурталчлах өдөрлөг явагдаж байна

Share Button

МУИС-ийн Ерөнхий суурийн хөтөлбөрийн оюутнуудад зориулсан хоёр дахь удаагийн мэргэжлийн хөтөлбөр сурталчлах 7 хоног эхэлж байна.  Энэ удаагийн өдөрлөг нь хөл хорио тогтоосонтой холбоотойгоор 2021 оны 3 дугаар сарын 29-өөс 4 дүгээр сарын 4-ний өдрүүдэд цахимаар явагдаж байна.  

Хөтөлбөр сурталчлах өдөрлөгт оролцсоноор 

  • Америкийн сэтгэл судлаач Дж.Холландын боловсруулсан бие хүний үнэлэмж, сонирхол, хандлага, сэдэл тэмүүллээс хамаарсан гурван чиглэлээр ажил мэргэжлийн чиг баримжаа тогтоох сорилыг өгч, өөрт тохирох мэргэжлийн хөтөлбөрүүдийг мэдэж авах 
  • МУИС-д хэрэгжиж буй хөтөлбөрүүд, тэдгээрийн онцлог, давуу тал, тухайн хөтөлбөрөөр суралцсанаар олж авах мэдлэг, чадвар, дадал болон төгсөгчдийн ажлын байр гэх мэт мэдээллүүдтэй танилцах 
  • Мэргэжлийн хөтөлбөр сонголтын журамтай танилцаж, хөтөлбөр сонгох болзол, онооны жагсаалт, СИСИ системд хэрхэн тандалт, сонголтоо хийх зэрэг олон зүйлийн хариултыг мэдэж авна. 

Энэхүү өдөрлөгт Ерөнхий суурийн оюутан Та идэвхтэй оролцоорой. Хөтөлбөр сурталчлах өдөрлөгийн цахим хаяг: http://hutulbur.num.edu.mn/

Жич: Ирэх долоо хоногт буюу 2021 оны 4 дүгээр сар 05-11-нд “Хөтөлбөрийн тандалт-2” СиСи системээр явагдана. 

Хөтөлбөр, чанарын баталгаажуулалтын хэлтэс 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар