Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургуулийн Бизнесийн Удирдлага, Хүмүүнлэгийн Сургуулийн докторант Галсанжамц овогтой Ойнбаяр нь “Асрамжийн төвд амьдарч буй хүүхдийн нийгмийн ур чадварыг хөгжүүлэх нь” сэдвээр Нийгмийн ажлын доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.

Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал МУИС-ийн II байрны 439 тоот өрөөнд 2021 оны 11-р сарын 04-ны өдрийн 14:00 цагт болно.

Социологи, нийгмийн ажлын докторын ажил хамгаалуулах зөвлөл

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар