Азийн хөгжлийн сангийн тэтгэлгийн сонгон шалгаруулалтын дүн гарлаа

Share Button

2021-2022 оны хичээлийн жилд зарлагдсан БНСУ-ын Азийн хөгжлийн сангийн тэтгэлгийг МУИС-ийн захирлын А/234 тоот тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг анхан шатны сонгон шалгаруулалтыг зохион байгууллаа. Тэтгэлэгт хамрагдах хүсэлт гаргасан суралцагчдыг дүгнэн 16 суралцагчийг шалгаруулан материалыг тэтгэлэг олгогч талд хүргүүлж,  эцсийн шатны сонгон шалгаруулалтыг Азийн хөгжлийн сан хийж 10 суралцагчийг шалгаруулан нэрсийг  МУИС-д  албан ёсоор илүүллээ.

Шалгарсан суралцагчдад МУИС-ийн Захирлын тушаалаар тэтгэлгийг олгоно.

Тэнцсэн суралцагчдын нэрс

Овог Нэр Сургууль Хөтөлбөр Түвшин
1 Сэджав Гантуяа ШУС-ХУС Гадаад хэл, орон судлал (Солонгос) 2
2 Жаргалсайхан Энхгэрэл ШУС-ХУС Гадаад хэлний орчуулга (Солонгос) 2
3 Цэцэгжаргал Сувд ШУС-ХУС Гадаад хэл, орон судлал (Солонгос) 2
4 Бодьбаатар Амарбуянт ШУС-ХУС Гадаад хэл, орон судлал (Солонгос) 2
5 Эрдэнэсүмбэрэл Мөнхжаргал ШУС-ХУС Гадаад хэл, орон судлал (Солонгос) 2
6 Бямбаа Нямжаргал ШУС-НУС Сэтгэл судлал 2
7 Анхныбаяр Нандинцэцэг ШУС-НУС Сэтгүүл зүй 2
7 Төгсжаргал Энхзаяа ШУС-НУС Эдийн засаг 2
9 Батбилэг Батчимэг ШУС-НУС Эдийн засаг 2
10 Галдансамбуу Баасандулам ШУС-НУС Улс төр судлал 2

 

Оюутан, төгсөгчийн хэлтэс

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар