Сүхбаатар дүүрэг дэх Цагдаагийн газраас оюутнуудад хууль, эрх зүйн яриа хийв

Share Button

Сүхбаатар дүүрэг Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан чиглэлийн ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн хошууч Н.Бат-Эрдэнэ МУИС-ийн оюутны 3 дугаар байранд амьдардаг оюутнуудад Монгол Улсын Зөрчлийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, архи, тамхины хор уршигийн талаар яриа, таниулга хийж оюутнуудын сонирхсон асуултанд хариулж харилцан ярилцав.

Оюутнуудад зориулсан хууль, эрх зүйн сургалт, мэдээлэл, яриа таниулга цувралаар үргэлжлэн явагдана.

ОЮУТАН, ТӨГСӨГЧИЙН ХЭЛТЭС

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар