Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

МУИС-ийн докторант Төмөр-Очир овогтой Сэлэнгэ “Монголын модерн уран зургийн дүрслэл, илэрхийллийн хувьслыг шинжих нь” (Уран зургийн галерейд хадгалагдаж байгаа зарим модерн уран бүтээлийн жишээн дээр) сэдвээр урлаг судлалын доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.

Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2022 оны 5 дугаар сарын 30-ны 14:00 цагт СУИС-ийн Төв байрны 222 тоотод (Эрдмийн өргөө) болно.

СОЁЛ, УРЛАГ СУДЛАЛЫН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар